Medlemsinformationsgruppen


Föreningens medlemstidning heter Milstolpen.

Sedan 2016 kommer den ut med tre nummer årligen. Genom denna skrift får du som medlem information om aktiviteter och aktuella händelser.


Övriga arbetsgrupper:

Här kan du anmäla intresse att vara med i en arbetsgrupp.

Editerad av: Gerhard Nuss (2019-03-21 08:05:49)