Torpgruppen


Arbetet med inventering av de civila dagsverkstorpen påbörjades 1982. Arbetet har i första hand inriktats mot de torp som fanns kvar längst eftersom det var bråttom med att intervjua personer som hade minnen från dem och att dokumentera de byggnader som ännu var någorlunda oförändrade.

Om du har information om torp och torpare, tar gruppen mycket gärna emot den.

Arbetet inleds med att gruppen studerar olika källor, framför allt kyrkoböcker, kartor och bouppteckningar. Ambitionen är att klarlägga vilka personer som har bott på torpet. I bästa fall kan det finnas ett torparkontrakt eller en person som kan berätta om livet på torpet. Ett viktigt moment är att vi besöker torpet och gör uppmätningar av bostadshuset och av tomtplatsen. Gruppen fotograferar och antecknar allt av intresse.

Resultatet av forskningen samlas dels i pärmar som förvaras i hembygdsföreningens arkiv varav  en kopia deponeras på biblioteket i Åkersberga centrum där de finns tillgängliga i Roslagssamlingen. Men numera återfinns materialet även här på ÖHF:s hemsida på webbsidorna om torp.

Kontaktperson, torpgruppen: Carl-Göran Backgård [email protected]


 

Här kan du anmäla intresse att vara med i en arbetsgrupp.

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2018-11-30 16:17:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2023-02-12 21:27:04) Kontakta föreningen