Byggnadsvårdsgruppen


Byggnadsvårdsgruppen ansvarar för – och leder – det löpande underhållet av föreningens byggnader.

De besiktigar föreningens byggnader och redovisar resultatet för styrelsen samt föreslår vilka underhållsåtgärder som bör utföras under det kommande året.

Om behov finns inhämtar de råd och anvisningar från antikvarisk expertis för att åtgärderna ska bli lämpliga med hänsyn till byggnadens ålder och karaktär.

Gruppen består av ideellt arbetande personer med olika bakgrunder och färdigheter.


 

Här kan du anmäla intresse att vara med i en arbetsgrupp.

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2018-11-30 16:15:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-02-20 04:25:31) Kontakta föreningen