Kartor


Förteckning över ÖHF:s samling av olika sorters papperskartor över Österåker med omnejd. Är du intresserad av att titta på våra kartor, vi har dem i Åkersberga, så kontakta föreningens arkivgrupp: [email protected]


TIPS: Gå in på Lantmäteriets avdelning för historiska kartor och titta direkt där på ekonomiska kartor över Österåker eller ladda ner dessa därifrån. Lantmäteriet har även de flesta av våra andra historiska kartor och massor av fler intressanta kartor...

Se även:

Interaktiv karta över torp och hemman i Österåker med ägarlängder, foton och övriga data. Österåkers kommun är indelad i två distrikt, Roslags-Kulla och Ljusterö distrikt samt Österåker-Östra Ryds distrikt. Än så länge har vi  enbart arbetat med de olika sorters torp som fanns/finns i det sistnämnda distriktet.

Margretelunds kartbok. Från 1640 och upptar 30 sidor på gårdar som då lydde under Smedby-Margretelund. Kartorna är de äldsta som finns på dessa gårdar. Riksarkivet: Projekt äldre geometriska kartor.

Österåker kommuns fornminneskarta.
Österåker kommuns Österåkerskarta.

Länsstyrelsen Stockholms karttjänster och geodata.
Stockholm stads tätortskarta.

Riksantikvarieämbetets Fornsök

Image

En sådan här karta över Åkers skeppslag från 1903 kan du köpa en kopia av från Österåkers Hembygdsförening. Fast vår har mer information till höger så vår karta håller måtten 75x73 cm.
Kontakta [email protected] vid intresse och för prisuppgift.

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2018-11-30 16:08:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-06-09 23:46:49) Kontakta föreningen