Kalendrar


Äldre kalendrar är vanligtvis av begränsat intresse. Men ÖHF har nu i många år givit ut kalendrar med bilder från gångna tider i Österåker som väckt stort intresse. Därför publicerar vi här några exempelbilder. Årets kalender säljs nu för 20 kr, äldre för 10 kr.

Du kan se mängder av äldre bilder i vår bok om "Österåker förr i tiden".

Ur vårt bildarkiv och våra kalendrar


Editerad av: Gerhard Nuss (2019-03-23 12:20:42)
Editerad av: Gerhard Nuss (2019-04-01 19:09:32)