Milstolpen


Milstolpen är det skriftliga medium med vilket vi kommunicerar med medlemmarna.

Milstolpen utkommer med fyra nummer per år. Skriften innehåller reportage och rapporter från aktuella projekt i föreningen i både bild och text.

Tidigare nummer av Milstolpen utgjorde ett litet häfte, men sedan år 2015 består den av endast några sidor. I stället ger föreningen ut en Årsbok, på ca 100 sidor, där större och mer genomarbetade artiklar publiceras. Årsboken trycks på tryckeri och delas ut gratis till medlemmarna (ingår som förmån i medlemsavgiften).

Du hittar en förteckning över artiklar publicerade i Milstolpen mellan 1984 och 2014 här.

Länkar till tidigare utgåvor av Milstolpen (nyaste överst) finns härunder:
(Önskar du information om utgåvor som inte återfinns här, kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.)

2020 nr 4   Ordförande har ordet, Valberedningen, Graven på Norrö, Stenhagen
2020 nr 3   ”Skeenden i Österåkers historia” - ny temautställning
2020 nr 2   Kallelse till årsmötet och årsmöteshandlingar, Brevduvorna, VVW
2020 nr 1   Fornlämningsområdet Domarringen på Norrö, Graven på Norrö

2019 nr 4   Om medlemsavgiften, God jul och gott nytt år! 
2019 nr 3   Graven på Norrö, När kom elen till byn?, Vad händer i Stenhagen?
2019 nr 2   Gamla hus i Österskär, Stenhagens handel, Skolmuseet, VVM rundtur
2019 nr 1   VVM, Dina minnen, Stenhagens handel, Ny hemsida

2018 nr 4   Stenhagens handel, julhälsning
2018 nr 3   Bengt Rundquist, midsommar, Stenhagen, Biskopstuna
2018 nr 2   Lars-Erik Rosberg, Odenplan, vårprogrammet, Stenhagens handel,
                    Sveriges Hembygdsförbund, Valborgsfirande, VVM
2018 nr 1   Säby gård, Stenhagens handel, slussvaktarbostaden, Biskopstuna

2017 nr 4   Ny styrelse, ny adress
2017 nr 3   Lappdal, tyg till hembygdsdräkt, ÖHF 70 år
2017 nr 2   Biskopstuna, årsmöte, VVM, Det var enklare förr, kanalstigen
2017 nr 1   Bibbi Backgård, unga ambassadörer

2016 nr 3   Wira bruk, Biskopstuna
2016 nr 2   Årsmötet, Tunaborgen (Biskopstuna)
2016 nr 1   Åkers kanal utställning, Tunaborgen

2015 nr 3   Tunaborgen
2015 nr 2   Årsmötet, Åkers kanal utställning, Valborgsfirande,
                    hembygdsförening på engelska
2015 nr 1   

2014 nr 5  Höstmötet, Kulturstigar 2, Valsjöskogen

Editerad av: Gerhard Nuss (2020-10-17 18:07:04)