GDPR - Behandling av personuppgifter


Personuppgiftspolicyn för Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (ÖHF) antogs av föreningens styrelse 2018-06-04.

En ny EU-förordning GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte 2018-05-25 den äldre Personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen stärker din rätt, och gör föreningens skyldigheter större.

Din integritet som medlem i föreningen ska värnas vilket bland annat betyder:

  • Du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
  • Du kan rätta och låta radera vissa av dina personuppgifter.
  • Du kan begränsa och ha synpunkter på användningen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behöver föreningen?
I föreningens medlemsregister finns enbart de uppgifter du uppgav i din medlemsansökan, kompletterat med de uppgifter som behövs för att skicka dig information om föreningens verksamhet och övriga utskick, till exempel inbetalningskort för medlemsavgift, böcker och kalendrar. Det innebär att medlemsregistret innehåller följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer (om du är aktiv i föreningen)
  • E-postadress
  • Uppgift om du är aktiv postutdelare för föreningen
  • Uppgift om du är hedersmedlem i föreningen
  • Uppgift om medlemsavgift

Hur hanteras uppgifter om dig?
Personuppgifter hanteras på ett säkert sätt av registeransvarig person. Uppgifterna finns i ett medlemsregister som enbart styrelsen i ÖHF har tillgång till.

Hur länge sparas uppgifter om dig?
Inaktuella personuppgifter rensas bort i början av varje kalenderår, efter det att relationen med ÖHF har upphört.

Delas dina personuppgifter med någon?
Dina personuppgifter delas inte med någon person eller organisation och säljs heller inte till någon.

Klagomål
Om du anser att föreningens personuppgiftsbehandling strider mot reglerna kan du vända dig till ordföranden i ÖHF eller direkt till Datainspektionen.

Ytterligare information
Om du önskar veta vilken information föreningen har om dig, tveka inte att kontakta ÖHF via [email protected] eller telefon 08-540 679 80 (telefonsvarare).
Detaljerad information om GDPR finns att läsa på Datainspektionens webbplats. Sök efter GDPR.

 

 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2018-11-30 15:52:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-02-20 04:28:29) Kontakta föreningen