Olle Löfgren om "Vita huset"


Den kände tv-mannen Olle Löfgren var efter sin pensionering mycket aktiv i ÖHF. Nedan ser du en av hans artiklar, här om Vita husets historia.

“Sega Gubbar” flyttade Vita Huset till Ekbacken

Hembygdsgården i Ekbacken är röd till färgen men kallas fortfarande Vita huset. Byggnaden var en gång prästgård och stod uppe vid kyrkan. 1985 beslöt kyrkofullmäktige i Österåker att huset skulle rivas. I Hembygdsföreningen tyckte man att huset var värt ett bättre öde. Det var ju delvis byggt på 1700-talet. Föreningen hade ett gäng “sega gubbar”, pensionärer med tummen på rätta stället i handen, och de åtog sig att gratis riva huset och återuppbygga det i Ekbacken. Det skulle också ge föreningen en efterlängtad hembygdsgård.

Vita huset var ett tvåvåningshus då det stod uppe vid kyrkan. De sista åren bodde trädgårdsmästare Persson där med fru och barn. En tid huserade Kyrkans ungdom i övervåningen. Men byggnaden var förfallen. Yttertaket läckte. Lägenheterna uppfyllde inte tidens krav.

Pensionerade byggnadsinspektören Tage Ohlsson samlade ett gäng omkring sig, ÖHF- medlemmar som ställde upp utan ersättning, och de började riva gamla Vita huset i juni 1985. Breda golvbräder och vackra profilerade lister lossades försiktigt och togs till vara.

Utvändig panel med puts revs bort - ett drygt arbete. Tunga takstolar och tjocka timmerväggar plockades ner bit för bit med hjälp av mobilkran. Allt märktes upp noga.

Nedervåningen, det ursprungliga timmerhuset från 1745, var i dåligt skick med delvis ruttna bjälkar. I övervåningen, från 1860-talet, var det däremot relativt friskt virke. Det nya Vita huset fick bli ett envåningshus.          

Breda golvplankor

1986-87 fortsatte de sega gubbarna med återuppbyggnaden i Ekbacken. Man göt och murade grund, och man lade de gamla bjälkarna på plats igen, som de legat tidigare. Vita huset är 17 x 8 meter stort. Alllt användbart gammalt togs till vara. Fönster och dörrar är från det gamla Vita huset, de breda golvplankorna och de handhyvlade innertaken likaså. Halva tegeltaket, det som vetter mot Ekbacken, är det ursprungliga. Till den andra halvan av taket fick man tegel från Bergaskolans vaktmästarbostad som skulle rivas. Skorsten med vedspis och öppen spis murades upp. Företag i Österåker sponsrade med schaktning, byggmaterial, transporter mm.

Den 30 augusti 1987 var det högtidlig invigning. Hembygdsföreningen har givetvis sina möten och sammankomster där. I vindsvåningen har föreningen ett litet kansli. Företag och enskilda anordnar fester där. Många födelsedagskalas och bröllop har under årens lopp hållits i Vita huset.

Nyligen låg Vita husets gästbok uppslagen där inne. En dag hade Michael och Ulrika Eriksson skrivit: “Här hade vi en underbar bröllopsmiddag. Ett underbart hus, i underbar miljö. Vädret var bra och allt perfekt. Bättre start kunde vi inte få!”

Olle Löfgren

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2018-11-27 19:15:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-02-20 05:26:34) Kontakta föreningen