Styrelse, valberedning, revision


Du kan kontakta föreningen per telefon, e-post eller vanlig post.

Kansli: Vita huset, Centralvägen 55, 184 32 Åkersberga, 
Telefon (svarare): 08-540 679 80
E-post: [email protected]  

 • Ordförande: Bo Hedenstedt
 • Vice ordförande: Lars Valentin
 • Sekreterare: Sonja Almsätter
 • Vice sekreterare: Christina Claesson
 • Kassör: Marie-Louise Brännfors
 • Vice kassör: Björn Pålhammar

Övriga ledamöter:

 • Jörgen Thulstrup
 • Hans Rockberg
 • Gerhard Nuss

Adjungerade ledamöter:

 • Birgit Lindholm

Revisorer:

 • Mats Fridblom
 • Erik Jansson
 • Jan Winberg, suppleant
 • Carl-Göran Backgård, suppleant

Valberedning:

 • Kristina Lemon, sammankallande
 • Ingemar Jansson
 • Jan Engman

 

(Senaste val: höstmötet 2019-11-17 och konstituerande styrelsemötet 2020-01-07)

Editerad av: Gerhard Nuss (2020-01-15 19:24:15)