RemissärendenEn viktig uppgift för hembygdsrörelsen är att följa och aktivt delta i de samhällsprocesser som kan påverka vår kulturmiljö, våra fornminnen och vårt historiska arv. Med ÖHF kan du engagera dig i samhällsutvecklingen, främst i kommunens planering av nya områden där vi vill vara med och påverka så att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer bevaras. Ditt engagemang i kulturfrågor bidrar till att forma ett bra samhälle.

Remissinstansgruppen är en arbetsgrupp inom ÖHF som välkomnar alla intresserade att skicka in till gruppen synpunkter på kommunala ärenden som är ute på remiss. Du är också välkommen att deltaga i själva arbetet med att skriva svar på kommunens utskickade planeringar. ÖHF:s Remissinstansgrupp fokuserar främst på i vad mån kommunala framtidsplaner berör kulturhistoriska värden.
Kontaktperson: Anna-Mi Wendel, epost: [email protected]

AKTUELLT

2022
Österåkers kommun: Detaljplan för kanalterrassen, Åkersberga.
Samrådstid: 4 maj – 3 juni 2022.
ÖHF:s remissvar 6/5 2022.

Meddelande från Bygglovenheten om lämnat lov på grannfastighet, 6/4 2022.
Grannintyg inskickat från ÖHF angående ny- och tillbyggnad på Hagby 1:5.

Österåkers kommun: Tematiskt tillägg om kust och skärgård,  Granskning TÖP.
Remisstid: 17 jan - 17 mars 2022.
ÖHF har valt att inte inkomma med synpunkter på ovan.

2021
Yttrande över detaljplan för Hagby äng och kulle etapp 1, 1/12 2021.
ÖHF hänvisar i sitt yttrande även till tidigare svar av den 10/11 2018.

Yttrande över Planprogram för Hacksta-Berga, 20/4 2021.
ÖHF har inga invändningar mot den föreslagna planen.

Yttrande över detaljplan för Tuna 6:151 m.fl., 25/2 2021
ÖHF har inga invändningar mot den föreslagna planen.

2020
Yttrande över detaljplan för Näsängen, etapp1, 18/11 2020. 
Hänvisning till tidigare svar av den 19/12 2005, 24/4 2006, 8/12 2009, 23/4 2011, 6/3 2012, 20/3 2013, 20/11 2015 och 19/2 2017.

2019
Yttrande över detaljplan för Slussholmen, 5/9 2019.
ÖHF har inga invändningar mot den föreslagna planen.

2018
Yttrande över Detaljplan för Hagby äng och kulle, 10/11 2018.
 

ARKIV ÄLDRE ÄRENDEN

 

Sidan uppdaterad 18/6 2022
 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Anna-Mi Wendel (2022-02-14 09:03:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-06-18 18:39:23) Kontakta föreningen