Remissärenden


En viktig uppgift för hembygdsrörelsen är att följa och aktivt delta i de samhällsprocesser som har betydelse för vår kulturmiljö, våra fornminnen och vårt historiska arv. Att engagera sig i samhällsutvecklingen, främst i kommunens planering av nya områden, och påverka så att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer bevaras bidrar till att forma ett bra samhälle.

ÖHF:s Remissinstansgrupp var en arbetsgrupp inom ÖHF som besvarade kommunens utskickade planförslag för nybyggnation och liknande. Remissinstansgruppen fokuserade främst på i vad mån kommunala framtidsplaner berör kulturhistoriska värden. Med 2023 års utgång står Remissinstansgruppen dock utan medlemmar.
Vid intresse kontakta ÖHF:s sekreterare på [email protected]

2023
Förslag till detaljplan för Tuna 6:151 m.fl., granskningstid 15/12 2023 – 24/1 2024
Se kommunens förslag här.

Förslag till detaljplan för Länsmansgården, granskningstid  21/6 - 18/8 2023
ÖHF har inga synpunkter på detaljplanen.

Samrådsunderlag Österåkers Nya Skyttecenter 2023-05-23
ÖHF har inga synpunkter på samrådsunderlaget.

Detaljplan Västra Banvägen och del av Tuna 3:1
ÖHF har inga synpunkter på detaljplanen.

Planprogram Åkers Runö
ÖHF:s remissvar.

2022
Detaljplan för kanalterrassen, Åkersberga.
ÖHF:s remissvar.

Meddelande från Bygglovenheten om lämnat lov på grannfastighet, 6/4 2022.
Grannintyg inskickat från ÖHF angående ny- och tillbyggnad på Hagby 1:5.

Tematiskt tillägg om kust och skärgård,  Granskning TÖP.
ÖHF har inga synpunkter på detaljplanen.

2021
Yttrande från ÖHF över detaljplan för Hagby äng och kulle etapp 1, 1/12 2021.
ÖHF hänvisar i sitt yttrande även till tidigare svar av den 10/11 2018.

Yttrande från ÖHF över Planprogram för Hacksta-Berga, 20/4 2021.
ÖHF har inga invändningar mot den föreslagna planen.

Yttrande från ÖHF över detaljplan för Tuna 6:151 m.fl., 25/2 2021
ÖHF har inga invändningar mot den föreslagna planen.

2020
Yttrande från ÖHF över detaljplan för Näsängen, etapp1, 18/11 2020. 
Hänvisning till tidigare svar av den 19/12 2005, 24/4 2006, 8/12 2009, 23/4 2011, 6/3 2012, 20/3 2013, 20/11 2015 och 19/2 2017.

2019
Yttrande från ÖHF över detaljplan för Slussholmen, 5/9 2019.
ÖHF har inga invändningar mot den föreslagna planen.

2018
Yttrande från ÖHF över detaljplan för Hagby äng och kulle, 10/11 2018.
 

ARKIV ÄLDRE ÄRENDEN

 

Sidan uppdaterad 17 december 2023
 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Anna-Mi Wendel (2022-02-14 09:03:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2023-12-19 10:52:00) Kontakta föreningen