Remissinstansgruppen


En viktig uppgift för hembygdsrörelsen borde vara att följa och aktivt delta i de samhällsprocesser som har betydelse för vår kulturmiljö, våra fornminnen och vårt historiska arv. Att engagera sig i samhällsutvecklingen, främst i kommunens planering av nya områden, och påverka så att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer bevaras bidrar till att forma ett bra samhälle.

ÖHF:s Remissinstansgrupp var en arbetsgrupp inom ÖHF som besvarade kommunens utskickade planförslag för nybyggnation och liknande. Remissinstansgruppen fokuserade främst på i vad mån kommunala framtidsplaner berör kulturhistoriska värden. Med 2023 års utgång står Remissinstansgruppen dock utan medlemmar.
Vid intresse kontakta ÖHF:s sekreterare på [email protected]

På sidan Remissärenden redovisas den verksamhet som varit.

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Anna-Mi Wendel (2022-02-10 16:31:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2023-11-11 13:06:51) Kontakta föreningen