Remissinstansgruppen


En viktig uppgift för hembygdsrörelsen är att följa och aktivt delta i de samhällsprocesser som kan påverka vår kulturmiljö, våra fornminnen och vårt historiska arv. Med ÖHF kan du engagera dig i samhällsutvecklingen, främst i kommunens planering av nya områden där vi vill vara med och påverka så att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer bevaras. Ditt engagemang i kulturfrågor bidrar till att forma ett bra samhälle.

Remissinstansgruppen är en arbetsgrupp inom ÖHF som välkomnar alla intresserade att skicka in till gruppen synpunkter på kommunala ärenden som är ute på remiss. Du är också välkommen att deltaga i själva arbetet med att skriva svar på kommunens utskickade planeringar. ÖHF:s Remissinstansgrupp fokuserar främst på i vad mån kommunala framtidsplaner berör kulturhistoriska värden.

Kontaktperson: Anna-Mi Wendel
E-post: [email protected]

På sidan Remissärenden redovisar vi vår verksamhet.

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Anna-Mi Wendel (2022-02-10 16:31:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-02-20 04:26:03) Kontakta föreningen