Historiska kartor


Tips: "Ekonomisk karta över Sverige" är alla utgivna av Lantmäteriet. Dessa kartor kan du se på internet och ladda ner från Historiska kartor, Lantmäteriverket. Kolla gärna om de andra kartorna du är intresserad av nedan inte också finns i ovan kartdatabas. Om inte så välkommen att besöka ÖHF och titta på våra papperskartor!
 
Arninge
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 9g Arninge, 1982.
Bammarboda
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I J Bammarboda 11900, 1976.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11J Norrtälje Oa Bammarboda, 1979, 2 ex.
Berga by
 • CHARTA öfwer Rusthållens och Augments Hemmanets HusTomt och ÅkerGärden, BERGA BY, belägen å STOCKHOLMS HÖFDINGEDÖME, Åkers Skjepslag och Socken. Upprättad År 1796 af Jeremias Lifman.
Danderyd
 • KARTA öfver DANDERYDS SKEPPSLAG och STOCKHOLMS STAD, uppmätt 1902, 2 ex.

Dragonförteckning
Karta med invertering av antal dragoner inom respektive skvadron: Norra Upplands, Uppsala, Sigtuna, Livskvadron och Roslags (där Åker anges ha 12 dragoner). Handgjord karta i 12 ex.

Garnsviken
 • Ekonomisk karta över Sverige, 11 I Uppsala 0h Garnsviken, 1952. 5 ex.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I 0h Garnsviken 11807, 1976. Tre kartor på papper och en på spårpapper.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I Stockholm 0h Garnsviken, 1980.
Gälnan
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 J Stockholm 0d Gälnan, 1979.
Harsjön
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I 1j Harsjön 11818, 1976.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I Stockholm 1i Harsjön, 1979.
Hälsingholmarna
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 J Stockholm 9c Hälsingholmarna, 1979.
Husarö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 J Stockholm 0e Husarö, 1979.
Idskär
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 J Stockholm 0f Idskär, 1979.
Ingmarsö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 J Stockholm 9d Ingmarsö, 1979.
Lidingö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 7g Lidingö, 1952.
Linanäs
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10J 9a Linanäs 10990, 1976
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 J Stockholm 9a Linanäs, 1979.
Ljusterö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11J Stockholm 0b Ljusterö, 1979.
Långhundra härad
 • KARTA öfver LÅNGHUNDRA HÄRAD, uppmätt 1903-1904.
Långvik
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 J Stockholm 9f Långvik, 1979. 
Margretelund
 • CHARTA öfwer Sätesgårdarne Margretelund och Smedby 1753-1754. Färgkarta. 7 ex.
 • Karta över Åkers-Sättra och CHARTA öfver SÄTESGÅRDARNE MARGRETELUND OCH SMEDBY, 1753-1754. Inplastat kartkompendium.
Marsättra-Singö
 • Kartförstoring över området Marsättra-Singö.
Marum
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 J Stockholm 9b Marum, 1979.
Mjölkön
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I 9j Mjölkön 10899, 1976. Tre kartor på papper och en på spårpapper.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 9j Mjölkön, 1980.
Norrtälje
 • Topografisk karta över Sverige, 11J Norrtälje SV 1191, 1970.
 • Topografisk karta över Sverige, 11J Norrtälje SV, 1977.
 • Topografisk karta över Sverige, 11J Norrtälje NV 1966, sammanklistrad med sydligare kartdel som går ner till Värmdö.
Norrö
 • CHARTA öfwer NORRÖ År 1770 af Gabr. Boding.
Resarö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 8i Resarö, 1952.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Resarö 10888, 1976.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 8i Resarö, 1980.
Roslags-Kulla
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 J Stockholm 1b Roslags-Kulla, 1979.
Ruggsättra
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11J 1a Ruggsättra 11910, 1976
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 J Stockholm 1a Ruggsättra, 1979.
Rydboholm
 • Geologisk undersökningskarta, bladet Rydboholm, Aa44, Stockholm 1871
Seminghundra
 • KARTA öfver SEMINGHUNDRA HÄRAD, uppmätt 1903.
Siarö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11J Stockholm 1c Siarö, 1980. 
Sjuhundra
 • KARTA öfver SJUHUNDRA HÄRAD, uppmätt 1904.
Sjökarby
 • Charta Sjökarby, Stockholms-Höfdinge Döme, Åkers Skjepslag och Sokn. Afskrift åhr 1784 den 16 Februari.
Skarpö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I 8J Skarpö, 1976. 

Skånsta
 • CHARTA öfver SKÅNSTA i STOCKHOLMS HÖFDINGEDÖME, Åkers Skepslag och Sockn. Författad År 1761 af Gabr. Boding. (Karta över storskiftesdelningen av Skånsta by vilken utfördes den 3 augusti 1761 av lantmätare Boding.)
 • Charta öfver Skånsta, 1761
Smedby
 • Karta öfver alla ägorna till Säteriet Smedby och Röllingby, 1854. Skala 1: 4000. Även en delkopia.
 • Detaljkarta Smedby-Hacksta, fotostatkopia med grönmålat parti.
 • Karta öfver inegorna till Sätesgården SMEDBY och dermed genom sambruk förenade ägorna till Frälse-hjemmanen Röllingby äfven som derunder af frälse natur lydande hemman Bostorp, Säfvastby och Lappdahl samt cirkulationsbruket tillagde hemmanen Sjökarby och Hacksta uti Stockholms län. 1854. En gigantisk karta!
 • Österåkers kommuns primärkarta över Smedby från år 2000. 2 ex i skala 1:2000 varav en har blå infärgning som troligen visar äldre havsnivå. 1ex. i 1:4000
Sollentuna
 • Karta över torp, dragontorp, båtsmanstorp, med flera inom Sollentuna köping. Utarbetad 1968.
Stava
 • CHARTA Öfwer STAFWA uti STOCKHOLMS HÖFDINGEDÖME, Åkers Skjepslag och Socken. Upprättad År 1802 av Jeremias Lifman.
Stockholm
 • Ekonomisk karta över Stockholm, 10 I Stockholm NO, 1966, färg.
 • Topografisk karta över Sverige, 10 I Stockholm NO 1084, 1966.
 • Topografisk karta över Sverige, 10 I Stockholm NO, 1978.
 • Sveriges Geologiska Undersökning, geologiska kartbladet Stockholm NO, 1959 (med tillhörande OH-blad).
 • Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar utgifven af D.M. Eurén. Saltsjösidan 1. Faksimil från 1897
 • Swenske skiärgården ifrån Stockholm till Waxholm, odaterad
 • Stockholm-Vaxholm. Kartbok från 1910
 • Wäg Charta öfwer Stockholms med Svartsjö län och Södertörn, utgifwen år 1772 af Jac. Joh. Gyllenborg
 • VII nordöstra bladet i serien Trakten omkring Stockholm i IX blad. Uppmätt 1844, 1850
 • Aftonbladets och Dagens karta öfver Stockholm med grannkommuner. Kartbok, odaterad.
Sundvik
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11J Stockholm 0c Sundvik.
Svartsö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10J Stockholm 9c Svartsö, 1979.
Svinninge
 • Karta öfver Swininge Åker Gjärden, 1775
Sätersfjärden
 • Charta Öfwer SÄTERS FJÄRDEN Uti STOCKHOLMS LÄN Åkers Skjepslag Åkers Socken. Uprättad År 1783 af Hr Ström.
Södra Roslagen
 • Stor karta över inre skärgården i Södra Roslagen, från Vaxholm till Östra Lagnö. Med utsatta grund.
 • Vaxholm-Ljusterö, särtryck 101 nr 402. Särtryck ur topografiska kartbladen 10 i Stockholm NO, utgiven 1955, reviderad 1966.
 • Stockholms län – norra delen: Kulturhistoriska miljöer, 1989. 
 • Två handritade, äldre, kartor över den inre skärgården från Wärmdö och norrut respektive från Stora Wärtan till Margretelund. Avfotograferade från anonyma original. 
Tranvik
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 J Stockholm 8b Tranvik, 1979.
Truten
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 J Stockholm 1e Truten, 1979.
Täljö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 9h Täljö, 1952. 
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I 9h Täljö 10897, 1977. En karta på papper och en på spårpapper.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 9h Täljö, 1981.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 9h Täljö, 4 odaterade ex.  
Undal
 • Karta över alla ägorna till Undals by uti Stockholms Län samt Åkers Skeppslag och Socken. Nytryck av original från 1855. Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11I Uppsala 1j Undal.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I 1j Undal 11819, 1976
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I Stockholm 1j Undal, 1979.
Uppland
 • VPLANDIA, faksimil över äldre karta över Uppland. Odaterad.
Uppsala
 • Topografisk karta över Sverige, 11 I Uppsala SO 1182, 1969.
 • Topografisk karta över Sverige, 11 I Uppsala SO, 1972.
 • Topografisk karta över Sverige, 11 I Uppsala NV sammanfogad med sydligare topografisk karta som går ner till Svartsjölandet. 1968, inplastad
 • Topografisk karta över Sverige, 11 I Uppsala NO sammanfogad med sydligare topografisk karta som går ner till Stockholm. 1968, inplastad
Vaxholm
 • Vaxholms kommun, översiktskarta över ekonomiska kartblad.
 • Overheadkarta över kommunikationerna omkring 1900 i Vaxholms kommun.
Viggbyholm
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 8g Viggbyholm, 1952.
Värmdö
 • Topografisk karta över Sverige, 10 J Värmdö NV 1093, 1966.
 • Topografisk karta över Sverige, 10 J Värmdö NV, 1977.
Åkersberga
 • Ekonomisk karta över Åkersberga, 1954, 5 ex.
 • Åkersberga, gula kartan. Baserad på flygfoto 1976-1977. Reviderad och tryckt 1986. 3 ex.
 • Topografisk utmätning av Hagby-Åkerstorp.
 • Topografisk utmätning av Storträsk-Runö.
 • VII nordöstra bladet i serien Trakten omkring Stockholm i IX blad. Uppmätt 1844, 1850.
 • Infartsvägar till Åker vid Åkersbro från medeltiden till 1917: handritad papperskarta, overheadritning över papperskartan "Ekonomisk karta över Sverige, 270-11807" från Rydbo till Hakunge.
 • Karta med militärtorp, med mera, utsatta. 1983, Carl Mossberg
 • Smörpapperskarta över Åkersberga med 16 angivna objekt.
 • Delvis handritad karta över Åkersberga med fastigheter utsatta. "Original från 1952". Färg. 5ex.
 • Lokalkartor över Åkersberga, 2 stycken, handritade fastighetsinnehav, odaterad.
 • Trälhavet och omgivande. 1805. Färgkarta.
 • Österåkers kommuns detaljplan med bestämmelser för Hembygdsparken, 1997. Antagandehandling Dpl 381; tillhörande karta visar illustrationsplan ILL 381
Åkers kanal
 • Profilkarta genom Åkers kanal, 1793. En karta i färg och en i svartvitt.
 • Carta öfver Åkers Å uti Åkers Sockin och Skepslag, afmätt år 1798 af "Jon Öfverbom". 2 ex.
 • KARTA öfver ÅKERS KANAL uti Stockholms län Åkers skeppslag och socken jämte det ägoområde som i enlighet med en år 1821 af A.W. Iggberg afmätt karta blifvit från kringliggande byar afsöndradt i och för anläggandet af bemälde kanal. Upprättad år 1864 af Sigismund Leczinsky. Rättad med avseende på broarna 1935 och 1955.
 • Karta öfver Åkers Å i Stockholms Län, upprättad i afseende på öppnandet af en derigenom föreslagen Farled emellan Garnsviken och Saltsjön, 1819. En karta i färg och en svart-vit
Åkers skeppslag
 • Åkers Skepslagh Åkers Sochn och Säby by, 1694
 • Karta över Åkers Skeppslag, uppmätt 1903, ett äldre exemplar, en overheadkopia i stort format. Samt ett oändligt antal nytryck i färg 75x73. Kom och köp!
 • Karta över Åkers Skeppslag, östra delen, 1909. Från Ljusterö och österut. Ett äldre exemplar och ett nytryck.
 • Karta över Åkers Skeppslag, från Roslags-Kulla och österut, två exemplar.
Åsätra by
 • Charta Öfver Storskiftes Delningen uti ÅSÄTRA BY, uti STOCKHOLMS HÖFDINGEDÖME, Åkers Skjepslag och Socken. Författad År 1794 Af Hr Ström och Johan C. Högbom.
Åsättra
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I 0j Åsättra 11809, 1976. Tre kartor på papper och en på spårpapper.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I Stockholm 0j Åsättra, 1979.
Älvvik
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 7h Älvvik, 1952.
Ättarö
 • Karta över fastigheten Ättarö 1:39 i Österåkers socken, Stockholms län, upprättad genom kopiering år 1948 av "S. Hallborg" Distriktslantmätare.
Össeby Garn
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 1h Össeby Garn, 1952.
Österskär
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 9i Österskär, 1952. Färg. 2 ex
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I 9i Österskär 10898, 1976. 2 ex på papper och en på spårpapper.
 •  Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 9i Österskär, 1980. En karta i sv-vit och en i färg.
Österåker
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I 0i Österåker 11808, 1976. Tre kartor på papper och en på spårpapper.
 • Registerkarta över 12 flygfoton över Österåkers kommun tagna 1976
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I Stockholm 0i Österåker, 1980. En karta i sv-vit och en i färg.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 I Stockholm 0i Österåker, 1952. Färg
 • Fastighetskarta med topografiska data, två olika, 1980
 • Österåkers kommun, kartan över Hitta ut-tävlingen 2021
 • Österåkers kommunkarta 1991
 • Karta öfver Inägorne till ÖSTER ÅKERS PRESTGÅRD, Belägen uti Stockholms Län och Åkers Skeppslag.
Östra Lagnö
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 11 J Stockholm 1d Östra Lagnö, 1979.
Östra Ryd
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 8h Östra Ryd, 1952.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I 8h Östra Ryd 10887, 1976.
 • Ekonomisk karta över Sverige, Stockholms län, 10 I Stockholm 8h Östra Ryd, 1981.
 
Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Anna-Mi Wendel (2022-01-09 16:44:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2023-03-22 12:17:59) Kontakta föreningen