Milstolpen 1982-1991


Här kan du läsa om allt som föreningen har skrivit om i medlemstidskriften Milstolpen sedan start 1982 när det gäller hembygdens historia. Möt människor och händelser i Österåker under flera tusen år!

Vill du läsa hela artiklar och nummer kan du beställa egna exemplar av Milstolpen. Ska vi skicka dig tidskriften kostar den 50kr per nummer inklusive porto. Kommer du till vårt kontor i Åkersberga istället kostar varje nummer 30kr. Kontakta [email protected] för att beställa och ange leveransmetod.
Innehållsregister: perioden 1982-1991, perioden 1992-2001 och perioden 2002-2013.
För perioden nr. 5 2014 och framåt föreligger tidskrifterna i pdf här.


Innehållsregister 1982-2014 i en komplett pdf, 35 sidor, att ladda ner. 
Bästa valet om du vill söka efter ett speciellt ämne!

1982

ÖH:s Tidning Nr 1,  (pdf)

 • Här är första numret
 • Hagby en återblick: karta, foto av Oscar Halldin
 • Flygfoto av Oscar Blad över Åkersberga och Storängsvägen, från 1950 med förklaringar
 • Notiser
 • Presentation med foto på ÖHF:s tidskriftsredaktion
 • Presentation av konstnären som gjort vinjetten till publikationen: Elisabet Gauffin

ÖH:s Tidning Nr 2

 • Namntävlingen avgjord, Leif Ahlstrand vann med ”Milstolpen”
 • Vi efterlyser fotografier
 • Med Alfred Westerberg till Gottsunda, foto på utflyktsgruppen av Dag Unevik
 • Längs forna vägar: redogörelse och inventering av äldre vägnät i Österåker, karta, foton Dag Unevik
 • Lite om traktens gästgivare
 • Notiser
 • Presentation av ÖHF:s styrelse med foto av Dag Unevik

1983

Milstolpen Nr 1

 • Tema: Skolundervisningen i Österåkers församling
 • Läsa ”redigt” i bok, om skolorna i Österåker
 • Han lärde oss förstå Roslagens enbackar, om Harry Hedén
 • Bondkarameller och bibelläsning, ”Fröken Lina Nordin med klass 2 i Runö skola”, foto Bröderna Harling, karta över Österåkers skolinnnehav fram till 1983
 • Notiser
 • Presentation med foto på ÖHF:s aktivitetskommitté

Milstolpen Nr 2

 • Tema: Husby
 • En av våra äldsta byar, foto: ”Husby by sedd från Runö skola. Foto den 13 juli 1918 av Bröderna Harling".
 • Järnåldersbyn med kungliga anor, lite om Husby under förhistorisk tid, text KÖ, foton: ”Den här stenraden har människor lagt, den ingår i en forntida hamnanläggning, tror Alfred Westerberg. Här tillsammans med utsända på jakt efter de äldsta husbyborna.” av Dag Unevik och ”Vid vägen till Vaxholm ligger Husby med anor långt ner i förhistorien.
 • T v Nedergårdens mangårdsbyggnad och t h Norrgårdens. Huset med det trasiga taket är Nedergårdens oxhus. Byn har det för Uppland typiska läget på en moränbacke, omgivet av fält.” av Ulla Oetterli
 • Levande relikt från det gamla bondesamhället, teckning över gården Egypten, foton:  ”Johannelunds gård som den såg ut 1882” okänd fotograf, ”Egypten som numera är sommarbostad” och ”Norrgårdens drängstuga är ett av de äldsta husen i Husby” av Ulla Oetterli samt karta över Husby från 1757
 • Resning av milstenen vid Storgårdsbacken, foto Dag Unevik
 • Ett brottsligt förflutet, utdrag från domboken i Åkers skeppslag den 18/9 1691 samt om kuppen mot postkontoret i Åkers Runö, tidningsartikel från 1950-talet
 • Notiser
 • Presentation med foto på ÖHF:s byggnadskommitté

1984

Milstolpen Nr. 1

 • Tema: Ur arbetarrörelsens historia i Österåker, foto på demonstrationståg 1929 av Joel Edberg, foto på invigningen av föreningshuset 1912 av Karl Gustafsson, foto på teaterverksamheten 1935 av Bröderna Harling
 • Fritjof Thun, politiker i Österåker, foto på byst
 • Gunnel Olsson, första kvinnan i kommunalfullmäktige, foto
 • Notiser
 • Gulddraget, om sundet mellan Tunaviken och Trälhavet, text Henning Loggert
 • Presentation med foto på ÖHF:s redaktionskommitte nr. 1

Milstolpen Nr. 2

 • Österåkers hembygdsmuseum, foto Ulla Oetterli
 • Vårt hembygdsmuseum blir till, text Tage Ohlsson, foton Dag Unevik och Ulla Oetterli
 • Österåkers hembygdsmuseum invigt, foto Ulla Oetterli
 • Notiser
 • Presentation av ÖHF:s museikommitté, foto Ulla Oetterli

1985

Milstolpen Nr. 1

 • Fyrtioårig dokumentation av Österåker, foto på Älgön av Bröderna Harling
 • Bröderna Albert och Edvard Harling, text Evert Lööf, foto på bröderna av dem själva, fem och en halv sida med fotografier av bröderna på ortsbefolkningen
 • Notiser
 • Lena Gunther-Strååt med sin litografi av tingshuset, foto Dag Unevik
 • Presentation av ÖHF:s fotokommitté, foto Dag Unevik

Milstolpen Nr. 2

 • Torpinventering pågår, ”Familjen Helmer Jansson vid torpet Grandalen omkring 1930” foto av KJ Pettersson
 • Båtsman Bengt är Bougt?, två texter om båtsmanstorp 109 i Åsättra rote, karta
 • Båtsmansparet Bukten och Bukta, porträttfoto på paret, utdrag ur förhållningsbok och ur svenska indelningsverkets register
 • Stora och Lilla Sundtorpet, Prästgårdens rote, foton på torpen med invånare av Bröderna Harling och Ulla Oetterli
 • En torparfamilj på trettiotalet, Senta Ekström berättar, karta och familjefoto
 • Roslagsbanan 100 år
 • Bygdens intressanta fornlämningar, Alfred Westerberg med utflyktsgrupp, foto Dag Unevik
 • Notiser
 • Presentation av ÖHF:s torpinventerare, foto Ulla Oetterli

1986

Milstolpen Nr. 1

 • Spår i Lervik härrör från forntida väktare? Text av Bertil Michaelsen, teckning på lerviksfynden
 • Rättelse, ny karta till var båtsmanstorp 109 finns som Milstolpen nr. 2/85 skrev om
 • Kylegubben, karta över var Båtsmanstorp nr 105 Kylan finns, text Carl Mossberg, foto på torpet av Gunnar Harling
 • Notiser
 • Presentation av ÖHF:s tingshuskommitté, foto Ulla Oetterli

Milstolpen Nr. 2

 • En titt på det gamla Åkerstorp, karta, fyra fotografier av Bröderna Harling
 • Arkeologisk undersökning vid kyrkan, foto Ulla Oetterli
 • Notiser
 • Presentation av ÖHF:s styrelse, foto Ulla Oetterli

1987

Milstolpen Nr. 1

 • Österåker från luften, fem flygfoton av Oscar Bladh
 • Notiser
 • Utgrävning vid kyrkan
 • Presentation av ÖHF:s aktivitetskommitté

Milstolpen Nr.2

 • Tema: Fiske i Österåker, nu och vid sekelskiftet, text Berit Wallenqvist, foton Bröderna Harling och Mats Jonell
 • Äventyr på Leo, en båt med hemlig last, foto Bröderna Harling
 • 40-års jubileet, foto Ulla Oetterli
 • Notiser
 • Presentation av ÖHF:s redaktion, foto Ulla Oetterli

Jubileumsskrift 40 år

 • Festskrift om Österåkers Hembygdsförening med text och bilder om verksamheten genom åren.

1988

Milstolpen Nr.1

 • Åkers kanal, förr en kungsådra, foton Bröderna Harling, Karl Gustavssson och Hans Löwing
 • Så blev Vita Huset vårt, text Tage Ohlsson, foton Dag Unevik och Sture Jansson
 • Notiser
 • Presentation av ÖHF:s bygggnadskommitté

Milstolpen Nr.2

 • Det lackar mot jul, foto Ulla Oetterli
 • Österåkers slöjdgille, foto Ulla Oetterli
 • Våra hus och fastigheter, text KG Johansson
 • Om båtsmans- och rusthållet i Åkers skeppslag, text Carl Mossberg, foto på Båtsmanstorp 100 Åker av Karl-Erik Mörk
 • ÖHF på provtur i Garnsviken, foto Ulla Oetterli
 • Notiser
 • Presentation av ÖHF:s styrelse

1989

Milstolpen Nr.1

 • Tema gårdar, ”Skördetid på Mellangården i Åsätra”, Bröderna Harling
 • Smedby jordbruksmuseum invigt, foto Patrik Hed
 • Smedby gård, några anteckningar ur dess historia, text Evert Lööf, dikt ”Oxdraget” av Irene Ernstgård
 • Stora Säby, text Tore Rydin med hjälp av Henning Loggert, två foton på gården
 • Fornminnesintresset stadigt ökande i Österåker
 • Välkommen till Hembygdsparken och Vita huset! Foto på musikgille av Karl-Erik Engström
 • Notiser

Milstolpen Nr. 2

 • Tema: Dans, ”Dansgruppen från Österåker med Tallinn i bakgrunden”, foto Stig Cedermyr
 • ÖHF:s Dansgrupp satsar på Estland! Text Gunnel Birath, foton Bengt Jonsson och Lennart Blomberg
 • Annat var det på jazzmästarns tid, text Olle Löfgren, foton: ”På väg till dansen, ett cykelgäng från 20-talet (...)”, ”Här låg Säby dansbana! 84-årige Tore Rydin pekar ut platsen, där han första gången träffade sin fru Ingrid (på bild). Hon var 17 år den gången.” och ”Dansen går vid Rösdbosund. Man dansade både utomhus och inomhus.” Foto Curt Danielsson
 • Berga by, text Evert Lööf, foto på Åkersberga station av Hesse
 • Stabo udde, dikt av Iréne Ernstgård
 • Skriv om ditt Österåker och dina minnen och kom med i Skrivarcirkeln
 • Mera om Stora Säbys äldre historia
 • Notiser

1990

Milstolpen Nr. 1

 • Text av Evert Lööf om stugan Härbärget och dess invånare, foto på Mor Rydman vid stugan år 1916 av Bröderna Harling
 • Funderar du på hembygdsdräkt? Text med foto av Ulla Oetterli på ”Greta Ohlsson i sin fina hembygdsdräkt.”
 • Hacksta by, text av Ursula Brottman, foton Gunnar Johansson och Irene Ernstgård
 • Snickerifabriken, text om Hacksta snickerifabrik
 • Nu ska det grävas vid Smedby, text om en arkeologisk undersökning, foto Irene Ernstgård
 • Rädda Tingshuset, vädjan om bidrag till reparationakostnaderna
 • En dikt till Hagbystugorna, dikt och foto av Irene Ernstgård
 • Hagbystugorna uthyrda till Letti Rapp, foto på stugorna
 • Från årsmötet på Erikskulle
 • Besök från Pärnu i Estland i sommar
 • Fira midsommar i Hembygdsparken! Foto Irene Ernstgård

Milstolpen Nr. 2

 • Tema: kommunikationer
 • Johannesberg, text om Åkersbergas telefoncentral, foton: ”Här ser vi Sonia Bergström i farten med den stora telefonväxeln på 40-talet.”, ”I väntan på tåget med Åkersberga taxistation i bakgrunden, foto från 50-talet.”, ”Fotot av Agnes Lindblad andas frid och ledighet, men så var det också taget på Mors Dag den 31 maj 1942.”.
 • Från hästdroska till Ringtaxi, foton: ”Martin Gustavsson vid ratten 1925”, ”Martin Gustavsson utanför dåvarande Janssons Lanthandel vid stationen. Familjen Gustavsson bodde i övre våningen. Fotot är från 1928.”, ”Stockholms läns Omnibusss AB, foto från 20-talet”, ”Sture Kraft, foto från 1965”. Text delvis av Sture Kraft som berättar om sin tid som taxichaufför.
 • Lastbilsåkeriernas start och utveckling i Österåker, foton: ”Bergströms Åkeri 1949. Fr v Folke Kraft, Sture Kraft och Lennart Lönneman.”, ”Mjölkolle i farten på 30-talet”
 • Stockholms läns hembygdsförbund och Riksförbundet för Hembygdsvård -vad är det för något?
 • Fotokommmittén efterlyser, text av Dag Unevik som efterlyser foton av Sven Nyhlén

1991

Milstolpen Nr. 1

 • Dragontorp flyttas till Ekbacken, teckning av Thomas Fehrm
 • Ett båtsmansmuseum i Ekbacken tar form..., foto: ”Johan E Åkerblad (f 1844), båtsman för roten Nr 111 Stora Stava. Står i entrén som ett slags tamburmajor i full båtsmansmundering.
 • ”Körsång, diktläsning och klassisk musik på trivsamma brasaftnar i Vita Huset
 • Ödetorpet, dikt av Irene Ernstgård
 • Gubben Lans, ett Österåkeroriginal från 1800-talet, Knut Bergqvist berättare och Evert lööf nedtecknare. Foton: ”Pilstugan mittemot Runö skola som revs på 80-talet. Foto Dag Unevik 1971.”,  ”Pilstugan är det vitrappade huset t h på bilden. Huset låg vid den äldsta infarten vid Åkersbro. Foto på 20-talet.”
 • ÖHF protesterar mot golfbanan på kyrkans mark i Österåker, karta
 • Vi har alla hembygdsminnen, du också!, teckning av Christina Ringsberg
 • Evert Lööf minns sin hembygd..., dikt med foto på författaren
 • Visa våra museer för släkt och vänner på besök i Åkersberga!

Milstolpen Nr 2

 • Från kyrkskola till högteknologisk industri, text Olle Löfgren, foton på: ”Kyrkskolan år 1929. Folkskollärare Bernhard Nylander med klasserna 5 och 6 den 22 maj, ett par veckor före skolavslutningen (…) Foto Bröderna Harling”, ”Kyrkskolan på 1950-talet. Uppe på taket har antennfabriken byggt en lång brygga där man riggade upp olika antenner för testning.”, ”Harry Danielsson minns gamla tider.”, ”Gunnar Nilsson gör gängor i antenndetaljer.”, ”Kurt Malmquist löder antenner.”
 • Fornlämningar vid Bränslet, text K G Johansson
 • Under världens vackraste himmelskupol, text av Wallina, konstnär, om att ha flyttat till Slussbrovägen i Åkersberga
 • Södra Roslagens släktforskarförening, text av Carl-Göran Backgård
 • Referat från höstmötet, minnesord om Sture Kraft

Hela denna innehållsförteckning, 1982-1991, som pdf för utskrift.

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Anna-Mi Wendel (2021-04-18 17:11:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-01-13 16:04:19) Kontakta föreningen