ÖHF:s hembygdstidning Nr 1


Image

Bakgrunden till Milstolpens tillblivelse 

Helga Gäfvert höll i studiecirklar om hembygdshistoria runt 1980. Jag deltog i dessa under några år tillsamman med ett antal andra intresserade. Bland mycket annat diskuterades hur man på bästa sätt kan sprida kunskap om hembygden. Vid den här tiden var det i stort sett bara Evert Lööf som skrivit om ämnet och då bara om specifika ämnen som t ex gruvdriften.

Jag ansåg att man mycket väl skulle kunna ha någon form av informationstidning med ett bredare utbud av artiklar, också av andra medlemmar. Var sedan tidigare medlem också i Täby hembygdsförening som sedan början av 1960-talet gett ut ett hembygdsblad samt årliga skrifter och ansåg att något liknande mycket väl skulle passa i vår kommun.

Detta nappade flera av cirkeldeltagarna på och Britt-Marie Kraft Jansson framförde förslag om en hembygdstidning till styrelsen för ÖHF. Man antog förslaget även om Evert Lööf nog ansåg sig ha ensamrätt på publikationer.
En redaktionskommitté bildades med Britt-Marie, hennes far Sture Kraft, Kerstin Öjner, Dag och Lille-Mor Unevik och Barbro Arenäs-Nilsson.

Första numret kom ut 1982 under namnet ÖHF:s tidning. Där utlystes en namntävling på ett bättre namn. Första längre artikeln gjorde jag själv, den om Hagbystugorna som grundade sig på Thore Olssons inspelade berättelse om sin uppväxt där. Tyvärr föll författarens namn bort efter artikeln, något som väl kan rättas till vid en inskanning. En stående rubrik: NYTT NOTERAT FRÅN ÖHF, samt en beskrivning av ett flygfoto över Storängsvägen.

Sista sidan presenterades redaktionskommittén, i kommande nummer andra kommittéer och grupper.

Nummer två blev namntävlingen avgjord till förmån för MILSTOLPEN. Passande nog hade detta nummer en lång genomgång av milstenarna längs både gamla vägen och nuvarande 276.

Jag ritade vinjetten till Milstolpen till kommande nummer efter modell av den vid vägen till Domarudden och den har ju hängt med sen dess.

Två nummer av ÖHF:s tidning blev det under 1982. Milstolpen nr 1 kom 1983 och på den vägen är det.

Ljusterö  2021-03-06
Dag Unevik

Här kan du läsa ÖHF:s hembygdstidning Nr 1 som pdf.

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2021-03-11 16:54:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-01-13 15:55:09) Kontakta föreningen