Torp i Österåker


Torpgruppen har inventerat dagsverkstorp i Österåkers socken sen 1980-talet. Vi har tillverkat tio lådor med berättelser i ord och bild om dagsverkstorpen, du kan se samlingen i Roslagsrummet på Österåkers Bibliotek samt söka på inventeringen nedan.

Men! Vi är inte klara! Det finns oinventerade torp på Ljusterö, Roslags-Kulla och i Östra Ryd/Rydbo, främst! Kan du hjälpa oss här? Du bor kanske själv i ett dagsverkstorp som Torpgruppen inte har någon information om, se vår lista nedan? Hör av dig till föreningen!  Så kan vi kanske hjälpas åt att ta fram information så vi kan bevara torpens historia!
Du som vill inventera själv kan vi tipsa om husförhörslängderna som du kommer åt digitalt via Arkiv Digital samt informationsskriften Hur hittar jag mitt torp i arkiven?
 

Torp -småhus med historia: Om de olika torptyperna nedan och hur vi i hembygdsföreningen har forskat om de som finns eller funnits i kommunen.

Interaktiv karta över olika sorters torp och hemman i Österåker. Österåkers kommun är indelat i två distrikt, Roslags-Kulla och Ljusterö distrikt samt Österåker-Östra Ryds distrikt. Än så länge har vi  enbart arbetat med de olika sorters torp som fanns/finns i det sistnämnda distriktet! 

Se även Hembygden på biblioteket. Om vad som finns i Roslagenrummet på Österåkers bibliotek i Åkersberga. Såsom: Torpinventeringen, intervjuer med äldre invånare, Loggertsamlingen, Inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader, etc. Sidan ger också boktips: 

Läs- och lånetips på böcker i Roslagssamlingen -vid förteckning Ncab
Ingmarsö: Siv Franzon har gjort motsvarande jobb om de gamla torpen och dess invånare på Ingmarsö som Torpruppen i ÖHF gjort och gör om torpen på kommunens fastland. Ingmarsö, Husen, människorna och deras historia är ett praktverk!
Täljö: Hans Rockberg berättar i ord och foto om sin barndoms Täljö i Täljö : vår plats på jorden
Östra Ryd: Lennart Lenke har gett ut flera verk om Östra Ryd, bland annat Gods och folk, Östra Ryds historia 1890-1990, och Hälsningar från Östra Ryd, en historisk resa i gamla vykort. Den sistnämnda boken ger en lika spännande redogörelse om vykortens historia som om orten Östra Ryd.

Torpgruppen i Österåkers Hembygdsförening. För dig som under trevliga former vill träffas en gång i veckan och forska i kommunens historia. Och som gillar nedan aktiviteter:

Uppskattade majpromenader i Åkersbergas kulturhistoria

Lördag 7 maj 2022 var vi en skara som med Carl-Göran Backgård från Torpgruppen i ÖHF som ciceron promenerade runt i Åkerstorp i Åkersberga. Det tog några timmar att i maklig takt få se och höra områdets historia. Åkerstorp var en gång ortens centrum och spåren efter det går fortfarande att se, bara man vet vad man ska leta efter.  På fotot har vi stannat vid milstenen på Sockenvägen och fick veta hur den en gång har använts. Carl-Göran Backgård längst till vänster.

Image

 

Lördag 14 maj 2022 arrangerade Torpgruppen en ny vandring i Åkersberga; vi tog oss mellan några torp och en kvarn i Kvisslingby och fick berättat vem som en gång hade bott i stugorna och lite om hur livet varit där förr. Vi besökte Skjutsbacken, Källbacka och Gillmyra kvarn medan regnvädret gjorde att Hagalund under Åby och Grindtorps gård avhandlade vi under en fika i Fattigstugan.
Mycket uppskattat av gruppen som följde med, några ses på fotot, var att nuvarande ägaren till Gillmyra kvarn, Mikael Jansson, till vänster på fotot nedan, kom ut och visade oss kvarnresterna och berättade om fastighetens historia. Bland annat fick vi se ett foto på kvarnen när den fanns på plats vid utloppet från Drängsjön, se foto där kvarnen syns längst till vänster.

Image
Image

 

Lista över våra torpvandringar som började 1998!

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: (2019-03-18 12:22:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2023-09-18 15:04:39) Kontakta föreningen