En viktig uppgift för hembygdsrörelsen är att följa och aktivt delta i de samhällsprocesser som kan påverka vår kulturmiljö, våra fornminnen och vårt historiska arv.

Det här har hembygdsföreningen lång erfarenhet av. Remissinstansgruppen är nu en nybildad arbetsgrupp inom ÖHF som välkomnar alla intresserade att skicka in till gruppen synpunkter på kommunala ärenden som är ute på remiss. Du är också välkommen att deltaga i själva arbetet med att skriva svar på kommunens utskickade planeringar.

ÖHF:s Remissinstansgrupp fokuserar främst på i vad mån kommunala framtidsplaner berör kulturhistoriska värden.

Kontaktperson: Anna-Mi Wendel
epost: [email protected]


Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Lars Valentin (2022-02-10 22:09:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-02-11 13:18:58) Kontakta föreningen