Höstmötet inställt!

Föreningen skulle hålla ett kombinerat höst- och årsmöte den 15 november 2020. Med anledning av Folkhälsomyndighetens, Region Stockholms och Österåkers kommuns rekommendationer har styrelsen idag (30 okt) beslutat att ställa in mötet. 

Beslut som kan tas utan årsmötet kommer att fattas av styrelsen, med andra beslutsförslag återkommer styrelsen vid senare lämplig tidpunkt.

Återkom gärna hit till föreningens webbplats, där styrelsen kommer att informera.


Editerad av: Gerhard Nuss (2020-10-30 14:24:15)