VVM

Vem Vet Mest för Österåker "tar en paus" med anledning av pandemin Covid-19.

De flesta av oss som jobbar frivilligt med detta i ÖHF tillhör riskgruppen och vi måste hålla oss i karantän i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv. Vi kan inte komma ut i klasserna och köra lektioner i VVM.

Nu i höst kan vi återuppta en del av verksamheten: Vi erbjuder vandringar, museibesök, ev. kanalslussning.

Irma Hägerstedt och Lars Valentin och alla flitiga medarbetare i VVM-gänget.


Editerad av: Lars Valentin (2020-09-21 09:24:32)