Hälsosituationen

På grund av den speciella risksituationen kommer Hembygdsföreningen tills vidare att hålla museerna stängda.

Ändringar kommer att meddelas här.

 


Editerad av: Gerhard Nuss (2020-03-17 06:12:10)