Hälsosituationen

På grund av den speciella risksituationen kommer Hembygdsföreningen tills vidare att hålla museerna stängda.

Ändringar kommer att meddelas här.

 


Editerad av: Lars Valentin (2021-06-13 23:05:42)