Om oss

Österåker har mycket att erbjuda dig. Du möter här en rik blandning av natur och kultur, både vad gäller gången tid och den tid vi nu lever i. I hembygdsföreningen kan du medverka till att ta vara på dessa värden genom att dokumentera, forska och sprida kännedom om de kulturella värdena. Bygden har många spår från en intressant forntid.

En viktig uppgift för hembygdsrörelsen är att följa och aktivt delta i de samhällsprocesser som kan påverka vår kulturmiljö, våra fornminnen och vårt historiska arv. Med ÖHF kan du engagera dig i samhällsutvecklingen, främst i kommunens planering av nya områden där vi vill vara med och påverka så att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer bevaras. Ditt engagemang i kulturfrågor bidrar till att forma ett bra samhälle. 

Hos oss kan du även medverka till att sprida kunskap om viktiga historiska händelser som präglat vår bygd.

Föreningen bildades 1947. Det är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden. ÖHF är den största av Österåkers hembygdsföreningar. De övriga är Ljusterö Bygdegårdsförening, Södra Ljusterö Hembygdsförening, Roslags-Kulla Hembygdsförening och Åsätra Hembygdsförening samt Husarö Lotsmuseum och Hembygdsmuseum. 

Föreningens ekonomi är helt beroende av medlemsavgifter och gåvor.

Föreningen har drygt 800 medlemmar varav många är aktiva och arbetar i våra olika arbetsgrupper.

ÖHF arbetar i samarbete med, och med stöd av Österåkers kommun i flera frågor.

Vår webmaster kan du nå på [email protected]

Vår FaceBook-administratör når du här. Skicka gärna bilder och material till henne.


Organisationsnummer: 812000-1626
Bankgiro: 5632-8511
Swish: 123 097 3719

Kontakta oss

 Centralvägen 55, 184 32 Åkersberga
 Centralvägen 55, 184 32 Åkersberga
 076-9489520[email protected]