Om oss

Vi arbetar för att fördjupa, bevara och sprida Skillingarydsbygdens historia. Vi har öppet hus ca 6 ggr per år och arbetsmöten 1-2 ggr per månaden. Är du intresserad att hjälpa till kontakta oss via formuläret nedan. Tryck på läs mer.

  • Bevara och digitalisera/scanna foton. Görs på arbetsmöten . 
  • Sprida information om bygdens historia och om intressanta personer som verkat i bygden. Detta görs genom berättelser, film, utställningar på Öppet hus
  • Katalogisera arkiven.
  • Arbeta för att tillgängliggöra arkivmaterial och berättelser på internet på egen webbsida, förslagsvis genom en studiecirkel.
  • Öka engagemang i lägre åldrar. Ökad information om föreningens material till skolor/lärare.
  • Bevaka att kommunen kulturbedömning görs av material som föreningen samlat in.
  • Trycka en liten skrift eller affisch om några intressanta byggnader i samhället.