Vi kan tyvärr inte ha något "fysiskt" årsmöte  i hembygdsstugan i  år. Restriktionerna för att undvika covid- smitta gör detta omöjligt.
Styrelsen har därför beslutat om ett ”fjärrstyrt” årsmöte och publicerar årsmöteshandlingarna i februarinumret av Östad-Bygden. Närmare information om genomförandet publiceras i tidningen.

Vi saknar tillfället att möta medlemmarna i stugan.


Förening:

Östad Hembygdsförening

Skapad av: Gustav Gustafsson (2020-12-02 14:43:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Thomas Svensson (2021-06-22 23:22:54) Kontakta föreningen