GDPR


Personuppgifter som hanteras av Ösmo Hembygdsgille
Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, har du som medlem rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig. 

Medlemsregister
Ösmo Hembygdsgille för register över föreningens medlemmar. Syftet är att kunna skicka ut brev/trycksaker, att kunna kontakta medlemmar vid behov, att sammanställa hur många medlemmar föreningen har per år för att kunna rapportera till regionförbundet samt att hantera medlemsavgifter. I registret finns följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, födelseår, inträdesår samt uppgifter som rör betalning av medlemsavgiften och roll / ansvarsområde i föreningen eller medverkan i någon av föreningens verksamheter.

Registret sköts av föreningens kassör. Medlemslistor med uppgifter ur registret tas fram årligen eller oftare vid behov: förteckning med alla medlemmar, förteckning med styrelseledamöter och andra funktionärer, förteckning med medlemmar som tillhör en viss arbetsgrupp eller verksamhet. Personuppgifter i registret kommer inte att spridas till andra organisationer och företag.

  • Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill ändra någon uppgift kontaktar du föreningens kassör.
  • Om du önskar gå ur föreningen tar du kontakt med föreningens kassör. Vi tar då bort alla uppgifter om dig i registret.
  • Om vi inte får in medlemsavgiften från dig försöker vi i mån av möjlighet att kontakta dig med fråga om du vill stå kvar som medlem. Vi använder i så fall våra uppgifter i medlemsregistret för att ringa eller skicka brev. Eventuellt söker vi efter dig i offentliga register, t ex nummerupplysningstjänst. Om vi efter en period inte fått kontakt med dig och avgiften inte betalats kommer vi besluta att ditt medlemskap har upphört, och vi tar då bort uppgifter om dig i medlemsregistret. Vill du återuppta medlemskapet är du välkommen att kontakta föreningens kassör och lämna dina uppgifter på nytt.


Bokföring
I föreningens bokföring finns uppgifter om personer som betalat till, köpt något från eller sålt något till Ösmo Hembygdsgille. Dessa uppgifter, (namn, ev adress och ev uppgift om kontonummer eller motsvarande) används för att registrera intäkter och kostnader i syfte att sköta föreningens ekonomi.

Personuppgiftsansvarig
Ösmo Hembygdsgilles ordförande och kassör.

Information om Dataskyddsförordningen
Läs mer om GDPR på www.datainspektionen.se

Version 2, enligt styrelsebeslut 2022-01-10

Förening:

Ösmo Hembygdsgille

Skapad av: Anna Svensk (2018-10-23 05:05:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna Svensk (2022-01-22 12:46:23) Kontakta föreningen