GDPR


Personuppgifter som hanteras av Ösmo Hembygdsgille
Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, har du som medlem rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig. 

Medlemsregister
Ösmo Hembygdsgille för register över föreningens medlemmar. Syftet är att kunna skicka ut brev och föreningens tidning Ösmo Bygd, att kunna kontakta medlemmar vid behov, att sammanställa hur många medlemmar föreningen har per år för att kunna rapportera till regionförbundet samt att hantera medlemsavgifter. I registret finns följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, födelseår, inträdesår samt uppgifter som rör betalning av medlemsavgiften (om medlemmen är familjemedlem eller enskild medlem, datum när betalning registrerats för medlemsavgift förra året, i år, och nästa år; var i föreningens bokföring betalningen registrerats; vid behov notering om betalad/icke betalad medlemsavgift).

Registret sköts av föreningens kassör och är tillgängligt för föreningens styrelse, för redaktör och utgivare för föreningens tidning Ösmo Bygd och för valberedningen. Personuppgifter i registret kommer inte att spridas till andra organisationer och företag.

  • Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du vill ändra någon uppgift kontaktar du föreningens kassör.
  • Om du önskar gå ur föreningen tar du kontakt med föreningens kassör. Vi tar då bort alla uppgifter om dig i registret.
  • Om vi inte får in medlemsavgiften från dig försöker vi i mån av möjlighet att kontakta dig med fråga om du vill stå kvar som medlem. Vi använder i så fall våra uppgifter i medlemsregistret för att ringa eller skicka brev. Eventuellt söker vi efter dig i offentliga register, t ex nummerupplysningstjänst. Om vi efter en period inte fått kontakt med dig och avgiften inte betalats kommer vi besluta att ditt medlemskap har upphört, och vi tar då bort uppgifter om dig i medlemsregistret. Vill du återuppta medlemskapet är du välkommen att kontakta föreningens kassör och lämna dina uppgifter på nytt.

Utdelningsadressregister
Separat register med uppgifter hämtade från medlemsregistret i syfte att hantera utskick (brev, föreningens tidning Ösmo Bygd).

Förteckning över styrelsemedlemmar och funktionärer
En förteckning över styrelsemedlemmar och funktionärer sammanställs inom styrelsen. Syftet är att underlätta kontakten, och registret innehåller namn, telefonnummer och e-postadresser. Förteckningen uppdateras efter årsmöte, och inte längre aktuella uppgifter rensas bort.

Bokföring
I föreningens bokföring finns uppgifter om personer som betalat till, köpt något från eller sålt något till Ösmo Hembygdsgille. Dessa uppgifter, (namn, ev adress och ev uppgift om kontonummer eller motsvarande) används för att registrera intäkter och kostnader i syfte att sköta föreningens ekonomi.

Personuppgiftsansvarig
Ösmo Hembygdsgilles ordförande och kassör.

Information om Dataskyddsförordningen
Läs mer om GDPR på www.datainspektionen.se

Förening:

Ösmo Hembygdsgille

Ändrad av: Ösmo Hembygdsgille (2018-10-23 05:05:47) Kontakta föreningen
Skapad av: Ösmo Hembygdsgille (2018-10-23 05:05:30) Kontakta föreningen