Nissan. Rekognosering inför Sulfitfabrikens byggnation_696_P22.jpg

Nissan. Rekognosering inför Sulfitfabrikens byggnation_696_P22.jpg
Nissan 1905 före dammbyggnaden