Anställda vid Jutefabriken


Anställda vid Jutefabriken" omfattar 11000 - 12000 namn på anställda under åren 1890 - 1930-talet.

Alla namn är nu inlagda men kontrolläsning pågår fortfarande varför det kan bli en del justeringar.

Exempel på hur man kan söka:

Klicka på länken A . Då får du fram en pdf-fil på de anställda med efternamn, som börjar på A. Tryck Ctrl + F. Då får du fram en sökruta uppe i högra hörnet. Skriv Andersdotter och tryck Enter  så hittar du alla personer med efternamnet Andersdotter. Bläddra dig fram (tryck "nästa"). Du kan också söka på t ex födelsetal och födelseort.

Trots kontrolläsning kan ibland felaktigheter förekomma, bl a pga tolkningssvårigheter. Rapportera gärna uppenbara fel. Originalboken kommer att bevaras för att vid behov kunna gå tillbaka till källan vid tveksamheter.

Efternamn som slutar på son, har stavats ibland med ett s, ibland med två s. Vi har ändrat enkel-s till dubbel-s, men missar beträffande detta förekommer. Ord med v, som tidigare skrevs med f, har vi som regel också ändrat till modern stavning (ex Enslöf skrivs Enslöv). Men de gamla stavningarna finns ibland kvar, så man kan ofta hitta posten genom att söka på alternativa stavningar.

Begynnelsebokstäver efternamn
A
               G
 K P VW
B H
  L
           Q saknas  
 yuz
CD
              I
  M
 R Å
E J kvinnor N S
       Ä saknas
 F J män O
                     T
Ö
         
         
         
         
       
   

 

 

 

Förening:

Oskarströms Hembygdsförening

Förening:

Oskarströms Hembygdsförening

Skapad av: (2013-09-20 21:30:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oskarströms Hembygdsförening (2020-05-11 16:47:57) Kontakta föreningen