Länkar

Kyrkeby kvarn i Oskarshamns kommun med anor från 1600-talet har  nyligen renoverats inom ett projekt mellan Hembygdsföreningen i Oskarshamn-Döderhult, Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Till sidan

– – –

Den ideella föreningen Gamla Oskarshamn bygger en skatt av gamla bilder från Oskarshamn och kommunens byar. Bilder som görs tillgängliga för alla. Till sidan

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter