Hembygdsföreningens bokhandel

Fredriksfors bruk av Sune Lindholm 1980. Layout och utskrift av Åke Thörnvall. Illustrerad. Häftad. 24 sidor. Pris 40:-

Den lilla socknen i det stora Sverige. Folket i Döderhult på 1600-talet av Gunnar Källenius 1999. En saklig presentation av hur människorna i Döderhults socken levde under 1600-talet. 378 sidor. Inbunden. Illustrerad. Sänkt pris: 150:- (tidigare 280:-)

Mordet i Svallliden 1817 Ett drama som utspelade sig vid landsvägen genom Svalliden, nuvarande Norra Vägen. Utskrift och bearbetning av Stranda härads domstolsprotokoll. Utgiven 2003. 17 sidor. Häftad. Illustrerad. Pris 30:-

Ortnamn i Döderhult med ”gåtan Påskallavik” av Fridolf Jönsson 2003. Tolkning av gårdsnamnen i Döderhults socken. Häftad. Pris 40:-

Oskarshamn under 150 år. Stora och små händelser i stadens historia 1856 – 2005 Jubileumsbok om stadens historia 1856 – 2005 författad av hembygdsföreningen. För den lokalhistoriskt intresserade är denna alltid lika aktuella bok ett måste. Inbunden. Utgiven 2006. Rikt illustrerad. 337 sidor. Permanent prisnedsatt till 100:- (tidigare pris 220:-)

Kristinebergstraktens historia i miniformat En populär sammanfattning av torp, gårdar, skolor, bostäder, vägar, järnvägar och mycket annat av intresse i Kristinebergstrakten. Rikt illustrerad. Liminbunden. tredje utökade upplagan, utgiven 2008. Tryckningen har bekostats av Byggebo AB. Pris 50:-

Boken om Kettilfjärden och Amerika av Magnus Ekstrand. Mycket om torpet Kettilfjärden och något om stadsdelen Amerika. Rikt illustrerad. Liminbunden. 155 sidor. Utgiven 2008. Pris 120:-

Gamla Gröndal  Tidsbilder från en försvunnen stadsdel av Magnus Ekstrand. Rikt illustrerad. Liminbunden. 144 sidor. Utgiven 2009. Boken är slutsåld men finns att låna på Oskarshamns stadsbibliotek.

Besvärsgatan. Hus och folk kring en gata med bevarad 1800-talsbebyggelse. Av Bengt Ahlsén. Utgiven 2012. 119 sidor. Rikligt illustrerad i såväl färg som svart/vitt. Inbunden. Pris 200 kr.

Georg Hult. Dokumentärmålaren. Av Bengt Ahlsén. Utgiven 2013. En presentation i   ord och bild av Oskarshamnskonstnären Georg Hults teckningar och målningar. 132 sidor. Inbunden. Pris 200 kr.

Arvid Källström. Skulptören. Av Bengt Ahlsén. Utgiven 2015. En rikt illustrerad presentation av konstnären Arvid Källström. Inbunden. 148 sidor. Pris 200 kr.

Fåror i forntidens spår En studie av sten- och bronsålderns bosättningsmönster i Misterhults och Döderhults socknar av Michael Dahlin 2004. Häftad. 110 sidor. 50:-

2017 års almanacka med äldre svart/vita fotografier jämförda med nytagna bilder från samma platser. Pris 100 kr. Äldre almanackor säljs för 20 kr/st.

Beställning görs hos hembygdsföreningens årsskriftsredaktör Magnus Ekstrand, antingen via e-post [email protected] eller telefon 0491-186 55 (säkrast kvällstid). Du betalar genom bankgiroavi. Om du vill ha din beställning skickad till dig tillkommer fraktkostnad enligt överenskommelse.

Utöver hembygdsföreningens egna böcker och skrifter m. m. rekommenderas följande lokalhistoriska verk, där föreningen har lämnat ekonomiskt bidrag till utgivningen:

Oskarshamn under beredskapsåren. Hur vi levde i krigets skugga 1939-1945. Del I. Av Johan Teiffel med textbidrag av Lennart Hansson, Greta Danielsson, Gullan Lindqvist, Gösta Nordenbrink och Peder Svensson. Inbunden. Utgiven 2006. Pris 280 kr.

Oskarshamn under beredskapsåren. Hur vi levde i krigets skugga 1939-1945. Del II. Av Johan Teiffel med textbidrag av Berit Kreutner, Jan G. Andersson, Allan Eriksson, Gisela Eriksson, Tore Hultgren, Björn Kumm, Lars Sjösten och Ivar Wallensteen. Inbunden. Utgiven 2009. Pris 280 kr.

Revyklubben Kometen. Tio revyer och en del annat. Av Johan Teiffel. Utgiven 2012. Rikt illustrerad. Inbunden. Pris 230 kr.

Johan Teiffels böcker beställes direkt hos författaren på telefon 0491-817 17 eller via e-post [email protected]

Övrig lokalhistorisk litteratur med tillhörande klippsamlingar finns i riklig mängd på särskild avdelning hos Oskarshamns stadsbibliotek.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter