Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult

Välkommen till Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult.
Föreningen bildades 1915 under namnet Mellersta Kalmar läns hembygdsförening Döderhultsgården och är en av de äldsta hembygdsföreningarna i Kalmar län. Det nuvarande namnet antogs 1938.

Hembygdsföreningens verksamhetsområde omfattar Oskarshamns och Döderhults församlingar. Vi arbetar:

  • För att kunskapen om och känslan för hembygdens historia, kultur och kulturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • För att kultur- och naturhistoriska minnen, föremål och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
  • För att historia, kulturarv, miljö, föremål, tradition och hävdvunnen sed värnas om i samband med samhällsförändring.

Hembygdsföreningen huserar i Döderhultarns ateljé vid Garvaregatan i Oskarshamn, en byggnad som vi disponerar och vårdar enligt ett avtal med Oskarshamns kommun. Vid vårdar också Kyrkeby kvar i Döderhultsbäcken nära Döderhults kyrka samt torpet Tallhorvan vid Fallebo gård i Oskarshamn.

Vår logotype som vi ser överst på sidan ritades av föreningens dåvarande sekreterare Lasse Bäck och visar några kända byggnader i trakten. Till vänster Döderhults kyrka, i mitten Fredriksbergs herrgård och till höger Oskarshamns norra vattentorn.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter