Årsbok 2015

Osby Hembygdsförenings årsbok.

Som vanligt föreligger årsboken klar på Första advent. Då kan den förvärvas bland annat på biblioteket i Osby.

Man kan nog säga att boken i år är ovanligt innehållsrik och mättad med uppgifter om Osby samhälle och dess omgivningars historia. Ett 20-tal artiklar berättar om bland annat religion (Betania), länsmansprotokoll, ortnamns-och hushistoria och livet som dräng förr i tiden (Ekeröd). Välkända osbyprofiler passerar revy såsom Per Lovén, Olof Olcén, länsman Forsberg, bokhandlare Fridolf Larsson, TV- personligheten Lasse Holmqvist, syster Ruth, storviltsjägaren Olof Blixt m.fl.

Framlidne Tord Jöran Hallberg är representerad med tre artiklar ur sin kvarlåtenskap. Förutom länsmansprotokollen och ortnamnen handlar en artikel om stampar och stamp, två snarlika begrepp med väsenskilda betydelser.

I en lång artikel som känns kort får vi noga reda på arbetsgången och vedermödorna på gården i Ekeröd på 40-talet.

Omslaget pryds av jordstugan i Kärsebränna. Stugan med dess omgivningar är också aktuell i ett par artiklar i boken. Sporten representeras i år av en bildrik redogörelse av FK Eko historia.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter