Årsbok 2014

 

Osby hembygdsförenings årsbok 2014.

Årsboken kan betraktas som mycket intressant och givande. Artiklarna,
21 till antalet, behandlar olika sidor av livet i Osby under olika epoker.
Det är historia, näringsliv, biologi, emigration, skolhistoria, dialekt och sport m.m.
Även tvister på 1700-talet i Gussa Svenstorp dras fram ur glömskan. Allt kombineras med vackra färgbilder och flyhänta och roliga teckningar. Boken är omväxlande och har något att ge till alla.

Efter korta artiklar inledningsvis, där Artur Strid minns föreningskämparna
Stig Jönsson och Sune Persson, och Erik Ralsgård skildrar det nya vattenhjulets tillkomst, så kommer det en verklig godbit: ” Osby Atlet- & Brottarklubb 1970-1980″av L-Å. Ljungdahl. Under detta årtionde blev föreningen en av Sveriges bästa brottarklubbar. Osbybrottare tävlade i landslaget, på EM och VM och i olympiska spelen. Kända osbybrottare var Lars Borg, Roland Franzén och Conny Svensson. Även Ulf Ottosson, Morten Bergström och bröderna Sjöstedt var framgångsrika.
Ljungdahl beskriver också en intressant isbanetävling med bilar på Södersjön år1956.

Tord Jöran Hallberg är en pålitlig medarbetare i årsboken. Denna gång gör han en inventering av de smalspår(3 stycken), som betjänat industrin i Osby på 1900-talet.
Den mest kända är ” Mossabanan”, som gick från Gullarp till norra lastkajen.
Gården Gussa Sventorps tragikomiska öden belyses av Hallberg. Gården hade två
brukare, som delade på mangårdsbyggnaden. En igenspikad dörr var förödande för grannsämjan och skapade livslång ovänskap. Artikeln har ett mycket fint kartmaterial.

I raden av husskildringar är Anders Bystedt framme vid Esplanadhuset. Ett hus med
anor, inte minst på grund av conditoriet vid sidan av. Det frekventerades livligt av marknadsbesökare, unga idrottsmän och många andra.
Lovénhuset låg på hörnan där COOP:s parkeringsplats nu finns.

Amerikafararen Karl Johnssons från Killeberg liv efter Titanickatastrofen har länge varit okänt. Ingegärd Björkman-Strid har följt honom i spåren. Han återvänder aldrig till Sverige, och det gjorde inte heller kamraterna Eberhard Fischer och Olof Svensson från Skeinge. De följde Titanic i djupet. En dikt om deras öde finns i årsboken.

Artur Strid bidrar med en historik över framgångssagan Osby Glas. Från att ha startat i en vedbod i Klockarskogen har företaget nu vuxit in i den stora byggnaden på industriområdet. Nya ägare kommer att driva på ytterligare.
Vet ni vad ” ainnastyba och skörpelöbet” betyder? Lär er dessa dialektord plus många andra i Artur Strids artikel!

Anders Ivarsson beskriver djur- och växtlivet i Strömsborg. Inte oväntat har antalet arter minskat och variationen blivit sämre genom regleringen av Helgeå.

Lisbeth Fredholm och Lisbeth Hörlén är två andra författare i årsboken.
Den förra bidrar med en innehållsrik skildring av Parkskolans utveckling.Lisbeth Hörlén väcker minnet till liv av fadern Stig Hörlén, känd tecknare, revyskribent och spexmakare. Båda artiklarna, inte minst den om Stig Hörlén, har ett rikhaltigt bildmaterial.

År 1914 är ett viktigt årtal i Osbys och Sveriges historia. Då började första världskriget, och då ägde bondetåget till Stockholm rum. Erik Ralsgård skriver om detta och om vilka från osbytrakten som var med.

Göta bruk, yx- och smidesfabrik, började flytta från Östra Genastorp år 1914. Karin Frid beskriver ambitiöst och noggrant brukets historia. Hon är föreningens främsta expert på detta stora industriområde.

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter