Årsbok 2012

Årets bok blir ännu mer omfattande och intressant, intresset att skriva artiklar har ökat bland våra medlemmar.

Träsko-Sissan krog

Det har blivit tradition att göra en utflykt till kringliggande byar, i år var vi i Gyllskulla, Angshult och V Svenstorp. Även ruinen efter Täsko-Sissans Lemonad och Kaffekrog besågs.

 

 

 

 

Hasslarödsgården Stormannagården
Av Ingegärd Björkman-Strid

Ingegärd Björkman-Strid har skrivit om Haslarödsgården Stormannagården.

Ingegärd StridFotograf: Ingegärd Strid

Hasslarödsgården

Vid enskiftet på 1830-talet flyttades gården till sin nuvarande plats. Sedan 1964 används den som skolbyggnad till närliggande Haslarödsskolan. Gården sägs ha anor från 1300-talet. Den kända släkten Tufvesson bodde här under många år och var släktens högborg.
Den kände Tufve Måsson föddes på gården 1671.

 

Kimröksfabriken

Jerker Ahlin har skrivit en intressant artikel om Ousby Kimröksfabrik i Sibbarp.
Fabriken på Skansen vid Helgeåns utlopp i Osbysjön var i slutet av 1800-talet en av bygdens ledande industrier.

 

 

 

Konstnärsparet Börtz av Tord Jöran Hallberg

Famijen flyttade till Osby 1944 och bosatte sig högst upp på Smiths backe. Sigvard blev känd konstnär, målade byggnader och miljöer och kompletterade med stilleben ofta med blommor. Sigvard blev känd kanske till stor del för att han målade ” begripligt” enligt författaren. Många av hans tavlor finns på olika platser i byn. Många av motiven är hämtade från kända platser i Osby.

 

 


Titanica Av Artur Strid

Detta är en dramatisk berättelse om en kvinna – Olga Lundin-Andersson – ursprungligen från Kråkeryd en liten by strax utanför Hallaryd. Hon var en av 113 svenskar och en av de 27 som överlevde förlisningen av Titanic 1912. Berättelsen är både dråplig och mycket tragisk.

Byordning Upprättad 1755 Av Erik Ralsgård

Hushistoria 10
Monarkhuset och Ljungqvists hus Av Anders Bystedt

Huset byggdes 1938, här redogör författaren vilka affärsrörelser som funnits i fastigheten under årens lopp.

Snickaren Casper Kallenberg
och läktarrenovering i Osby Kyrka

Tavlan sitter i vapenhuset

Kallenberg utbildade sig till finsnickare och målare
och vi kan än idag se hans fina arbeten i
bland annat Osby kyrka.
Författaren skriver om Ljuskronan som förärades till Ousby Kyrka af pastor Pethrus Thomeus och hans hustru Catarina Möllenstedht Anno 1707.
Järnvägen 150 År
Bokredaktionen

Här beskrivs hur stor roll
järnvägen spelade för utvecklingen i Osby när den blev klar 1862.

Jöran Jahansson 1996Fotograf: Jöran Jahansson 1996

Gunnänga Norra

Banvakt av Tord Jöran Hallberg
Här beskriver författaren de
olika banvaktstugorna både söder och norr om samhället. Och i en del fall vilka
som arbetade som banvakter.

 

 

Kyrkoherde Thomas Andersöns
Brev till Kung Karl XI
Av Erik Ralsgård
Här kan vi läsa brevet som kyrkoherden skickade till Kungen och redogörelse över den drabbning
som hade skett 1657 på Sibbarps ry. Detta var en händelse som  skakade om ortsbefolkningen.

 

Snabbare – Högre – Starkare Av Artur Strid
Här beskriver författaren olika epoker inom friidrotten i Osby under 1900-talet. Hur Niko bildades och flera av klubbens talanger och framgångar, även idrottslivet på 40-50- talen med gamla kända namn.

 

Torpruiner i Bökeberga Av Berit Nilsson

Här har författaren letat upp ett antal torpruiner och på tre av ruinerna har det framtagits intressanta uppgifter om hur våra förfäder levde och bodde.

 

 

 

Hushistoria 11
Tufvessons Möbler Av Anders Bystedt

Här handlar det om starten på en epok när det gäller Tufvessons möbelaffär hur Nils Tufvesson 1891 startade affären på Ö Järnvägsgatan och hur den sedan avvecklades.

Osby Lantmanna och Hushållsskola – Naturbruksgynasium
Av Lars- Åke Ljungdahl

Skolan som startade 1912 firar i år 100 årsjubileum, den intressanta artikeln handlar om starten 1912. Det var Riksdagsman Gustav Eliasson, Järnhandlare Adolf Kristensson och Kronolänsman LB Forsberg som var de som drev igenom så skolan kom till stånd. Författaren redogör för skolans utveckling under dessa 100 år. Här får man en historisk inblick i hur skolan utvecklats från att varit en skola för lantbruk och hushållsutbildning till dagens Naturbruksgymnasium med olika inriktning från modent skogsbruk till utbildning av ledare inom upplevelseturism.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter