Beskrivning av logon för OHF


Vapenskölden med fana, hand och palissad har sin rötter i 1500-talets gränsstrider, då en gränsvakt upprättades. Mickel Göings fänika (175 man) 1559 hade detta vapen i form av en fana. Skölden användes vid kungahyllningarna 1648 och 1655. Göinge härad delades 1636 i två, då Östra Göinge fick vapnet med fanan och palissaderna. Pehr Lovén påstår att i början av 1700-talet hade Östra Göinge två korslagda kärvar och västra Göinge två korslagda ymnighetshorn

Förening:

Osby Hembygdsförening

Skapad av: Ingar Björnfot (2019-02-22 16:13:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingar Björnfot (2019-02-28 13:35:20) Kontakta föreningen