Ester och Emil Arfwedsson


Image

Enebacken donerades till OHF av makarna Ester och Emil Arfwedsson 1980

Image

 Ester och Emil Arfwedsson

Ester Arfwedsson föddes 9 sept. 1893. Utbildade sig till lanthushållslärarinna i Uppsala. Hon kom 1919 till Osby och hon blev 1941 utnämnd till rektor för Osby Lanthushållsskola. Både Ester och Emil avgick med pension 1957. Ester avled 30 juni 1980.

Emil föddes den 21 sept. 1891 i Huaröd på Linderödsåsen. Han avlade agronomexamen vid Alnarps Lantbruksinstitut 1916. Han kom samma år till Osby. 1941 blev han utnämnd till rektor för Osby lantmannaskola. Denna tjänst hade han fram tills han gick i pension 1957. Emil avled den 11 juli 1978.

Hembygdsföreningens styrelse känner sig mycket hedrad av och tacksam mot makarna Arfwedsson, som givit föreningen förtroendet att jämte släktingarna förvalta makarnas värdefulla hem Enebacken samt övriga egendomar. Makarna Arfwedssons önskan var att Enebacken skall bevaras som en kulturminnesgård. Måtte donationen bli till välsignelse för osbybygden och måtte Osby Hembygdsförening i tacksam hågkomst och i makarna Arfwedssons anda väl förvalta vad åt dem blivit anförtrott.

Förening:

Osby Hembygdsförening

Skapad av: Ingar Björnfot (2019-02-21 14:41:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingar Björnfot (2019-02-21 14:59:42) Kontakta föreningen