Styrelsen

Ordförande: Lars-Åke Ljungdahl
Vice ordförande: Artur Strid
Sekreterare: Lisbeth Hörlén
Vice Sekreterare: Marie Ljungdahl
Kassör: Marie Ljungdahl
Övriga ledamöter: Lars Bordin, Anders Bystedt, Ingar Björnfot, Yvonne Adolfsson och
Anders Weréen
Suppleanter: Ulla Torstensson, Hans Svensson och Stellan Persson
Arbetsutskott:
Valberedning: Sonny Arneberth, Jan Nyberg och Jan Axel Axelsson