Medlemskap

Bli medlem
Årsavgiften för medlemskap i Osby Hembygdsförening är 240 kr.
För detta erhålles årsboken och även medlemskap för familjemedlemmar.
Sätt in 240 kr på postgirot och skriv namn adress
och medlemsavgift på talongen, så erhåller du årsboken.
Vi är för närvarande c:a 680 betalande medlemmar.
Postgiro: 54 32 13-3
Bankgiro: 611 7527