Marklundastenen

Stenen restes 1811 av Lars L Dufva, efter att Jean Baptiste Bernadotte, här i Marklunda gjorde ett uppehåll på sin resa mot Stockholm i oktober 1810.
Karl-Otto Mörner hade erbjudit Jean Baptiste Bernadotte den svenska kungakronan, som han efter viss tvekan antog.
År 2010 är således ett jubileumsår för ätten Bernadotte i Sverige.

 

Texten på stenen lyder.

Under Carl den Xlll regering när Svea Rikes Kronprins Carl Johan wid des första resa genom Sverige såg vid Marklunda Rusthåll första gången den 24 okt. 1810 en Svensk Carbiniers boning stannade han och gick där in otålig att lära känna även den ringares vilkor bland nya vapenbröder.

Minnet af detta ädla nedlåtande sälsynt hos jordens store ej hos Bernadotte hjälte och mäniskovän Sveriges hopp Frankrikes ära fövaras denna sten upprest af ortens kronolänsman Rusthållaren Lars L Dufva Åhr 1811.

Hitta hit