Bli medlem


Vill du bli medlem gör så här:

Fyll i "Skicka meddelande"  och betala in medlemsavgiften 240 kr
till bankgirokonto 611-7527. 

Glöm inte att skriva ditt namn på talongen eller i meddelanderutan på internetbanken.

Årsavgiften för medlemskap i Osby Hembygdsförening är 240 kr.
För detta erhålles årsboken och även medlemskap för familjemedlemmar.