Årets Industriminne

Roland BFotograf: Roland B

Landshövding Göran Thunhammar

Roland BengtssonFotograf: Roland Bengtsson

Jan af Geijerstam överlämnar priset till Erk Ralsgård

Årets industriminnespris delades på lördagen 2011 09 17 ut till Osby Hembygdsförening vid en cermoni vid Spinneriet.
Det var Jan af Geijerstam, ordförande i Svenska Industriminnesföreningen som delade ut den fina utmärkelsen. Ni har gjort ett enormt viktigt arbete genom att återställa detta industriminne. Som minner om en industri som skapats vid den vackra Helgeå som tidigare var den kraftkälla som drev spinneriet.Denna anläggning är ett fint sätt att se in i det förflutna trots att det inte är så många år sedan verksamheten avslutades. Risken är stor att vi i dagens snabba utveckling kan tappa kopplingen till vår historia, sade landshövding Göran Thunhammar och citerade Oscar Wilde: – Ingen är tillräckligt rik för att köpa tillbaka sitt förflutna.Föreningens ordförande Erik Ralsgård berömde Sven Arneberth och framlidne brodern Bengt för deras stora arbete med att återställa detta fina kulturminne.
Erik tackade även föreningen nestor hedersmedlemmen Sven Ahlberg för sin framsynthet att köpa in spinneriet 1969 till hembygdsföreningen.

Det är berömvärt att hembygdsföreningar som mest ägnar sig åt hembygdens historia, går in för att rädda denna fina miljö. Ni har varit oerhört förutseende.
Det är med stor glädje att få dela ut detta pris för ert enträgna arbete sa Jan af Geijerstam ordförande i Svenska Industriminnesföreningen.

Det var Bengt och Sven Arneberth som år 2000 började med att renovera den stora maskinparken, det visade sig att det var ett enormt arbete dom tagits sig på.
Tyvärr finns inte Bengt med oss längre, men Sven har fortsatt ett idogt arbete med olika medhjälpare, nu är det Hans Pettersson som med sitt tekniska kunnande bistår.