Byggnadsvårdspris

 

Den 21 maj 2009 var en stor dag för föreningen.
Då delades Sveriges Hembygdsförbunds byggnadsvårdspris ut till föreningen för upprustningen av ullspinneriet i Strömsborg.

Det var Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Birger Svanström, som delade ut priset vid en liten ceremoni för ett antal inbjudna gäster nere vid spinneriet.

Vi känner oss verkligen hedrade av det här priset, sade föreningens ordförande Artur Strid vid mottagandet.

Både förbundsordföranden och vice ordförande Ingela Boström prisade det aktiva arbete som ligger bakom den här utmärkelsen.

Priset går till de verkliga eldsjälarna, förklarade Birger Svanström.

Roland BengtssonFotograf: Roland Bengtsson

Svenska HBFs Birger Svanström delar ut priset till ordf Artur Strid t.h Ingela Boström

Det är Sven Arneberth, som tillsammans med sin bortgångne broder Bengt, lagt ner ett enormt arbete för att återställa det gamla spinneriet. Sven berättade om verksamhetens historia och sade bl.a att det  i nuläget bara är en maskin som inte är igång. Men det är bara en tidsfråga innan även den är igång för att visas för de många besökare som guidas runt av Sven och Hasse.

Roland BFotograf: Roland B

Motivering
Strömsborgs Ullspinneri Osby
Sveriges hembygdsförbunds byggnadsvårdsmärke 2009 tilldelas Osby hembygdsförening för upprustning och omhändertagande av Srömsborgs Ullspinneri. Spinneriet anlades 1837 och har utvidgats och moderniserats fram till 1940-talet i takt med att tillverkningsmetoderna utvecklats. Spinneriet speglar på ett intressant sätt den småskaliga textilindustrins utveckling under 1800- och 1900-talen, och levandegör särskilt kvinnornas arbetsvillkor. Osby hembygdsförening har gjort en viktig pedagogisk insats genom att rusta upp maskinerna till funktionsdugligt skick och visa anläggningen i drift.
Roland BFotograf: Roland B

Sven Arneberth och Hans Pettersson löser ett problem

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter