2012

Lär känna din hembygd 2012-05- 26

Denna gång var det Gyllskulla, Angshult och V Svenstorp  som besöktes
Första stoppet blev ” Träsko-Sissans”.
Uppe på Rågerödsbacken på höger sida här fanns fram till början av 1920 talet en kaffe- och lemonadkrog, kallad Träsko-Sissans.
Koordinat N 56 234 425  E 014 03 632

Därefter körde vi in på den gamla kyrkvägen, enligt Harald Lindal i hembygdsboken 1961 även kallad den ”tysta vägen”,  mot Gyllskullagården, här berättade Kjell Jeppsson om den gamla gården och dess historia. Gården drevs fram till början av 60 talet då den revs. Den siste arrendatorn var Sture Larsson han flyttade sedan till Sägutslycke. Det är kyrkan som idag är ägare till fastigheten.

Citat från Sven Ahlbergs artikel i hembygdsboken 1961.
”Enligt traditionen skulle en kvinna på sin dödsbädd lovat sin katolske själasörjare att kyrkan i all framtid skulle få nyttjanderätten till gården och dess avkastning, för att läsa mässor för hennes själ” .

En av de sista arrendatorerna Edvin Svenssons farmor var Sissa Jönsdotter som var född på gården.
Hon inledde en process på 1850- talet med kyrkan om äganderätten till hemmanet.
Sissa Jönsdotter hävdade att äganderätten var hennes och vann i såväl häradsrätten som i hovrätten, men förlorade i Högsta domstolen.
Kyrkans hävdvunna disposionsrätt till gården har därför behållits.
Koordinat N 56 23 654  E 014 04 109

Roland BFotograf: Roland B

Vi fortsätter längs den gamla kyrkvägen eller som den omnämns som den tysta vägen.

Katt-Nissens ruin var nästa stopp här berättade dagens guide  Gunnar Persson om vilka som bott här. Katt-Nisse flyttade hit från  Hyltan. Han kom ursprungligen från Kattarp därav namnet.

Här finns en källa som Bengt Lundberg förtjänsfullt letat upp och röjt stigen.
Koordinat N 56 23 898  E 014 04 792
Källan Koordinat N 56 23 869  E  014 04 800

Roland BFotograf: Roland B

Vår kassör och duktige chaufför Lars-Åke fick här som vanligt in en trevlig kommentar.Sedan fortsatte vandringen på den gamla kyrkvägen fram till Bengt Lundbergs vackra fiskdamm.

 

Här intogs medhavd fika och en stunds diskussion innan vi hoppade in i bussen med Lars-Åke Ljungdalh som chaufför.

Nu körde vi  till Sussi Bendz i V Svenstorp, och ruinen efter  liesmedjan som funnits här.
Det var smeden Anders Jonsson som tidigare varit verksam i Ralskog, som från ca 1880  fortsatte att smida  liar här. Hans stämpel på liarna bestod av hans signatur AIS.

Erik Ralsgård informerade om  smidets betydelsen för bygden, om järnframställningen, från myrmalmen, hur den togs upp på vintern och bearbetades fram, till i detta fall liar.

Här uppmärsksammades  att på  gamla smedjeruiner aldrig fanns några fönster, det var viktigt att det inte kom in något störande ljus, för kvalliten på järnet var helt beroende på färgen på det glödande stycket när smeden skulle börja bearbeta järnet på städet.
Här omkring fanns många liesmeder, som var kända får sin goda kvallite.
Koordinat N56 23 376  E 014 05 020

Ordförande Erik Ralsgård tackade Gunnar Persson för sakkunnig  guidning och överlämnade en bok som tack.

Ett 30 tal medlemmar  deltog på dagens trevliga utfärd.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter