2011

Lär känna din hembygd

Den 21 maj arrangerade föreningen en utflykt till Kalhult och Kulhult  med Tore Andersson och Per-Erik Pettersson som ciceroner.

Det var en fantastisk fin vårdag, vi besåg först delar av den gamla vägen mot Kalhult där den har slingrat sig fram mellan vackra stengärdesgårdar.

Sedan fortsatte vi till Per-Eriks där han förevisade sin gamla ladugård och det orginella bihuset. År?

Här passade vi på att avnjuta en medhavd kaffekorg.

Sedan stannade vi vid  Tord och Ingars gård i Kalhult där Tore berättade om gårdarna i byn.

Sista stoppet blev vid de, för de flesta okända skålgroparna, små gropar exakta i sin runda form, hur dom uppstått var det ingen som visste. Men dom härrör sig troligen från istiden.

Föreningens ordförande Erik tackade och överlämnade var sin bok till våra duktiga värdar.

Ett 20 tal medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Offersten troligen från bronsåldern. Skålgroparna gjordes för fruktbarhetskulten. Den enda guden fruktbarhetsguden, skulle komma och fylla dem med säd, vilket gav hela nejden växtkraft och äring-. Texten hämtad från en liknande sten i Kälsved  hembygdsboken 1992.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter