Lär känna din hembygd

Osby Hembygdsförening har en aktivitet nu i maj och en i augusti.
Den 20 maj har vi vår årliga aktivitet, ”Lär känna din hembygd”. I år börjar vi på kyrkogården, sedan går vi över ”Garvarebron” och pratar om Andréns garveri och Osby-Pannans första verkstad. Sedan blir det stopp vid Dufweska skolan, Osbys första folkskola 1847, som sedan blev Osby lantmanna- och lanthushållsskola med start 1912. Vi fortsätter till Hembygdsföreningens gård Enebacken, Liedmans färgeri, Br. Johanssons snickerifabrik och slutar vid Fogdadammen, som blev Ådalsbadet 1950. Samling vid Naturbruksgymnasiet klockan 09.00 och tag med förmiddagsfika så fikar vi vid slutmålet Ådalsbadet, innan vi går tillbaka.
Den årliga Hembygdsfesten på Enebacken har vi söndagen den 13 augusti med start klockan 14.00.