Bilder öster om Järnvägen

 


Olle Hansson

Foto Olle Hansson Stationen 1956

 

 

 

 

 

 

Olle HanssonFotograf: Olle Hansson

Droskstationen 1956

Erik JohanssonFotograf: Erik Johansson

Ragnar Nilssons övertogs av sonen Sven Ragnarsson. I källaren hade ”Silla Johan” sin affär

 

 

 

 

 

 

Karl-Axel YdesandFotograf: Karl-Axel Ydesand

G:a Kommunhuset och Sven Ragnarssons under tiden den nya fastigheten byggdes

 

 

 

 

 

Christian Johnssons Ekipering

OkändFotograf: Okänd

Haga låg alldeles söder om Christian J

Erik JohanssonFotograf: Erik Johansson

Resia låg där biblioteket ligger

Östra Järnvägsgatan

OkändFotograf: Okänd

Stevers Bil

 

OkändFotograf: Okänd

Nya Hotellet låg på Postgatan strax öster om nuvarande Pingskyrkan.

Östra Järnvägsgatan norrut

OkändFotograf: Okänd

Ombyggnad av Postgatan 1959

 

 

 

 

 

OkändFotograf: Okänd

Postgatan gatuarbete 1959

OkändFotograf: Okänd

Postgatan innan ombyggnaden

 

 

 

 

 

 

OkändFotograf: Okänd

Ö Järnvägsgatan 1950

Östra Järnvägsgatan 1950

 

 

 

 

 

OkändFotograf: Okänd

Järnvägshotellet med planket där flera föreningar hade sina anslagstavlor. Här var en samlingsplats för många

OkändFotograf: Okänd

Järnvägshotellet på -50 talet

 

 

 

 

 

OkändFotograf: Okänd

Järnvägshotellet 1971

John BengtssonFotograf: John Bengtsson

Denna bild är fotograferad med glasplåt i mitten av 1950 talet. Att använda denna teknik så sent tyder på att fotografen var glad för att experimentera.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter