Årsbok för 2017

Det är 58.e årgången av Osby Hembygdsförenings årsbok som nu har utkommit. Boken är ovanligt intressant och välmatad. Den innehåller artiklar från skilda områden. Många författare är engagerade, både män och kvinnor.

Bland bidragen kan märkas ” Min väg till tjänst för Gud i Osby” av kyrkoherde em. Bengt Svensson.  Han berättar på ett levande och spännande sätt om sin långa och gagnerika tid i Osby. År 1988 tillträdde han tjänsten, som skulle bli händelserik och med både glädjeämnen och sorger.

En osbybo som inte är så känd av den stora allmänheten är rektor Ester Arfwedsson, Enebacken, kulturbärare och folkbildare.   En sentida släkting, docent Ingrid Åberg Uppsala, lyfter fram nya sidor av Ester Arfwedssons verksamhet både lokalt och nationellt. Hon ivrade för folkbildning och kulturspridning och deltog i många skolkommissioner, bl.a. den, som verkade för införandet av enhetsskolan.

Från det andliga till det mer lekamliga övergår Eivar Carlsson som berättar om en lång rad kvinnor som arbetat som hemkokerskor. De anlitades vid kalas och större sammankomster.

Historien kring Grottebacken, ett nöjespalats i Osby, utreds av Gun-Britt Larsson och Tord Bengtsson. Stället blev festplats någon gång på 20-talet. Efter diverse konstgjord andning, bl.a. med hjälp av Wisex upphörde verksamheten år 2011.

Nils Karlsson tog anställning hos Einar Olssons industrier i Källedal och berättar initierat om verksamheten där.

Ingvar Kvarnhammar är återigen i Osby kommuns korridorer och berättar om kommunhusets restaurering.

Husvagnen Opio, den äggformade, tillverkades en tid i Osby innan den flyttades till Kallinge och sedan lades ner. Om detta skriver ordförande Lars-Åke Ljungdahl, som också behandlar ”Den siste liesmeden, Harald Persson”. Simontorpaliar hade respekt med sig.

Öknamn och tillnamn och deras ursprung är en något försummad vetenskap. Artur Strid försöker räta ut en del frågetecken efter att ha deltagit i en kurs.

Anders Bystedt fortsätter sin serie om husens historia i Osby. Denna gång är ämnet Combi Center och Korrespondenshuset.

Tillkomsten av utställningen ”Folkskolan 175 år” kommenteras av Marie Ljungdahl.

Andra bidragsgivare, i årsboken är Kerstin Hammargren Nilsson, Ingegärd Björkman Strid, Anders Weréen, Sven-Åke Eliasson och Jan Wihlborg.

Artiklarna beledsagas av fantastiska bilder.

 

Artur Strid

I redaktionen

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter