Vägar till landskap

 

Lördagen den 8 oktober var Sara Williamsson från Skånes Hembygdsförbund hos oss och ledde kursen Vägar till landskap.

Vi fick lära oss hur vi kan hitta historiska kartor på nätet. Efter utskrift av historiska kartor sökte vi i naturen runt Källsved där flera stenar har inskriptioner från tidigt 1800-tal.
Eftermiddagen ägnades också åt industrierna längs med Helge å i Strömsborg.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter