Barnen blir tidsgeografer

 

Barnen blir Tidsgeografer

Skånes Hembygdsförbund erbjöd oss i Osby Hembygdsförening att delta i ett pilotprojekt, som kopplar samman tid och rum i skolundervisningen, i samarbete med en skolklass i Osby. Projektet var så intressant att vi genast tackade ja. Även den tillfrågade klassläraren blev intresserad och ville delta.

2016 fyller Hembygdsförbundet 100 år och firas med Hembygdens år. Det kommer att ha tema landskapet. Syftet är att lyfta fram Den europeiska landskapskonventionen och projektet bidrar till det.

Eleverna i klassen kommer att utifrån sina intressanta platser i samhället gå tillbaka i tiden och ta reda på historien bakom platserna med hjälp av oss inom hembygdsföreningen. De ska skriva texter, ta fram bilder och ljud som berättar om platsen och programmera det i en QR-kod, Tidsmaskinen. Historien blir synlig i modern teknik. Elevernas dokumentation över processen blir bevarat på Folklivsarkivet i Lund och projektet blir ett pedagogiskt koncept som kommer att erbjudas andra hembygdsföreningar med samarbetande skolor i Skåne.

Här på hemsidan kommer vi att följa arbetet så titta in lite då och då för att se hur det fortskrider.

Marie LjungdahlFotograf: Marie Ljungdahl

Vi besökte klassen och gav dem en introduktion till hur Tidsmaskinen fungerar. På vandring till Hembygdsmuseet fick eleverna testa en i förväg gjord tur med appen. Det var spännande.

Marie LjungdahlFotograf: Marie Ljungdahl

”Kyrkan låter!” utropar en elev när de passerar kyrkan. Här har Sara som är projektledare lagt in ett ljudfönster i appen.

Marie LjungdahlFotograf: Marie Ljungdahl

På besöket hos oss visar vi eleverna var de kan hitta kunskap om Osby. Arkivet, fotosamlingar och bland våra föremålssamlingar är några exempel.

Vi väntar med spänning var deras nerslag i närområdet hamnar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter