Välkommen till Osby Hembygdsförening

I höst har reparationen av spinneriets vattenhjul i Strömsborg påbörjats.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Bilden visar den brustna axeln till vattenhjulet vid spinneriet i Strömsborg.
Axeln är av ek, cirka 6 meter lång och fyrkantsågad med måtten 55 x55 cm.
Det nuvarande vattenhjulet byggdes 1935 och då fanns enligt anteckningar axeln redan på plats.
Den ursprungliga fabriken uppfördes 1837.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

 Vattenhjulet från 1935 är till stora delar ruttet och kan inte renoveras utan måste bytas ut i sin helhet.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Hela det gamla vattenhjulet demonteras bit för bit. Alla järnbeslag och bultar kommer att återanvändas.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

 Vattenhjulet är nu borttaget och endast axeln återstår.

Sven ArneberthFotograf: Sven Arneberth

 Den brustna axeln är nu kapad och lyfts bort. Axeln var rutten i centrum vid kapstället och ytterligare ca en meter fick kapas bort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter