Boningshuset


Image 


Boningshuset uppfördes 1793 med en ryggåsstuga i mitten. Omkring 1850 byggdes huset om i sitt nuvarande utseende och stugan försågs med större fönster.

Stugan är uppförd av furuplankor i knuttimring och fotträ av ek. Hela gården var omålad till in på 1920-talet, då den rödfärgades. Taket, som först var täckt med näver och torv, täcktes vid 1800-talets mitt med spån, men är nu täckt med vass.

Då stugan var nybyggd fanns bara två små fönster, ett på norra och ett på södra väggen. Stugans nordöstra hörn upptas av den stora bakugnen. Stången, den så kallade stackarebjälken, som går tvärs över rummet anger gränsen mellan köksavdelningen och den egentliga stugan.

Den sydgötiska hustypen.


Det ursprungliga boningshuset var av typen högloftstuga, eller sydgötiskt hus. Dessa består av en låg ryggåsstuga med ett eller två lofthus (ryggåsstuga är ett envåningshus utan innertak). Stugdelen är oftast utförd av knuttimrade furuplankor medan lofthusen vanligen är utförda  som skiftesverk. Ytterdörren finns alltid i loftdelen. Taken var täckta med näver och torv, eller med halm. Detta ersattes efterhand med takspån av trä. Från 1700-talets slut till 1800-talets mitt kom många högloftstugor att byggas om, främst höjdes stugdelen så att taket fick en enhetlig höjd. Detta är fallet med Örsnäsgården, men här har man behållit ryggåsstugan i ursprungligt skick, så att golvytan på vinden över stugan består av det tidigare yttertaket.

Det var i ryggåsstugan som de dagliga sysslorna utfördes och det är här som bakugn och eldstad finns. Ibland finns även ett mindre kök i förstugan, så även i Örsnäs. Alla sov i stugan under vintern, eftersom den var uppvärmd av eldstaden. Genom stugan går en bjälke, som avskiljer köksdelen från från själva stugan, den s.k. ”stackalebjälken”. Tiggare och andra ”stackale” fick inte komma längre in än till denna bjälke.

Lofthusen består vanligen av två våningar och användes som förråd och, under sommarhalvåret, även som sovplats. På andra våningen, som benämndes "skånk" på den lokala dialekten, finns även sädesloftet.

Image
Den sydgötiska hustypens huvudsakliga utbredningsområde.

Image
Kyrkhultsstugan på Skansen.

Länk till Blekingegården på Kulturen i Lund
 

Förening:

Föreningen Örsnäs Hembygdsgård

Skapad av: (2018-10-20 19:13:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen Örsnäs Hembygdsgård (2022-09-08 02:31:54) Kontakta föreningen