Örsnäs Hembygdsgård

Andelsföreningen Örsnäs Hembygdsgård bildades år 1945 på initiativ av folkskollärare Gustaf Nilsson i Mjönäs. Ett antal familjer i trakten köpte andelar i föreningen, som därmed kunde överta gården och tillhörande mark och skog. Föreningen har som syfte att bevara och förvalta gården som ett kulturminnesarv. Idag finns ca 125 andelsägare i föreningen.

Mangårdsbyggnaden uppfördes i slutet av 1700-talet efter en brand. Gården brukades med traditionella metoder av systrarna Kerstin och Elna Svensson fram till år 1936, då Kerstin dog.

Hembygdsgården består av det gamla boningshuset, två uthuslängor, ett soldattorp samt mark och skog.

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter