Årsmöten


Årsmöte 11 februari 2019

Ett välbesökt årsmöte med avtackning av ordförande sedan 20 år.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls. Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt verksamhetsplan godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för 2018. 

Vår ordförande sedan drygt 20 år, Rolf Göransson, hade avsagt sig omval. Till ny ordförande valdes Anders Hugander. 

Rolf Göransson avtackades med present och blommor. I sitt tacktal lovade han att även i fortsättning bistå med dragspelsmusik i samband med midsommar och knutsdans. Hans stora engagemang i Gamla skolan har varit ovärderlig för skolans fortsatta existens och den nya styrelsen har förhoppningar att Rolf även fortsättningsvis kan hjälpa till med att hålla skolan levande och tillgänglig.

Efter en god semla och kaffe avslutade Stefan Rensfeldt med att kåsera och sjunga.Image

Beskrivning: Årsmöte 2019 Fotograf: Britt-Marie Andersson

 

Förening:

Örserums Hembygdsförening

Skapad av: Gunhild Rensfeldt (2019-03-09 10:35:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gunhild Rensfeldt (2019-03-09 10:35:46) Kontakta föreningen